Sa nej. De som bor i närheten hade gärna sett en mindre förskola i området. Här är några av dem som tidigare i år protesterade. Foto: Pekka Pääkkö

Nya riktlinjer efter protesterna

Efter grannarnas massiva kritik mot en planerad förskola i Dalénum ser staden över sina riktlinjer. – Vi vill inte att för många barn trängs in på liten yta, säger Erik Centerlind (M).

  • Publicerad 17:07, 14 jan 2022

Vår kommun är inte en trångbodd ­innerstadsmiljö

Lidingö stad saknar riktlinjer för hur många barn en förskola kan ta emot. Det blev tydligt efter att ett stort antal närboende protesterade mot planerna på byggandet av en förskola i Dalénum.

– När vi gick igenom de gamla riktlinjerna såg vi att vissa delar var förlegade, bland annat har det tidigare inte funnits några minimikrav på friytor för barn inomhus eller utomhus, säger Erik Centerlind (M), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Mitt i har tidigare berättat att flera privatpersoner och två bostadsrättsföreningar överklagade bygglovet, men att länsstyrelsen avslog deras överklagan.

Grannarna anser att det är som bäddat för trafikkaos och att tomten är alldeles för trång för att rymma 100 barn. De har överklagat till mark- och miljödomstolen och även kontaktat stadens politiker.

Är de nya riktlinjerna en följd av grannarnas kritik?

– Ja, bland annat. Vi har även tittat på bygglovsärendet och konstaterat att det här är en intressant fråga. Det är en liten förskola på liten yta, ändå planeras det för att många barn ska gå där, säger Erik Centerlind.

– Det är viktigt att vi får bli klara med processen med att revidera riktlinjerna för hur vi godkänner fristående förskolor innan vi fattar beslut om godkännande för den nya förskolan. Vi vill inte släppa fram någonting utan att ställa rimliga krav på kvalitén.

Nu ska staden plocka fram riktlinjer som är anpassade för Lidingö.

– Förvaltningen ser över hur stora ytor andra förskolor på Lidingö har. Förskolorna på ön ska vara likvärdiga.

En kartläggning som utbildningsnämnden har gjort över andra kommuner har bland annat visat att Stockholms stad har krav på minst 7,5 kvadratmeter per barn inomhus.

– Preliminärt bör Lidingö ha lite större ytor då vår kommun inte är en trångbodd innerstadsmiljö.

Tror du att bygget av förskolan i Dalénum kommer att stoppas?

– Jag tänker inte föregripa några beslut. Bygglovet är separat från godkännandet om att driva förskola i lokalen. Vi i utbildningsnämnden beslutar enbart om godkännandet av förskolan. Vi kanske godkänner en förskola för färre barn.