Från och med 1 mars får du bygga Attefallshus på 30 kvadrat om – de ska användas som bostad. Foto: Arkivbild

Fakta

40 anmälningar i Tyresö 2019

I Tyresö kommun kom det in 40 anmälningar om Attefallshus under 2019.

Fem anmälningar väntar på startbesked i nuläget.

Källa: Tyresö kommun

Nya regler för Attefallshus – får byggas 5 kvadrat större

Den 1 mars ändras reglerna för Attefallshus. Du får bygga större, om du tänker använda det som bostad.

  • Publicerad 10:35, 1 mar 2020

Från och med 1 mars ändras reglerna gällande Attefallshus.

Då blir det tillåtet att bygga ett hus på 30 kvadratmeter på sin tomt utan bygglov.  Idag är 25 kvadrat tillåtet.

Målet är att fler bostäder ska byggas när större blir tillåtet samt att det ska bli lättare att få plats med nödvändiga boendefunktioner i husen.

Gäller bara bostäder

Reglerna gäller bara hus som byggs för att fungera som en bostad, så kallade komplementbostadshus. Det gäller både fritidshus och permanentbostäder.

Garage, förråd och gästhus omfattas alltså inte av de nya reglerna utan får även fortsättningsvis vara max 25 kvadratmeter.

Få bygger smått

Förhoppningen när reglerna för Attefallshus infördes 2014 var att det skulle lösa bostadskrisen med upp emot 200 000 nya bostäder.

Enligt Boverket har förhoppningarna långt ifrån infirats, Sveriges kommuner hade bara fått in cirka 4000 ansökningar som gällde Attefallshus, fram till 2017. Det motsvarar runt fyra hus per kommun och år.

De flesta används inte ens som bostäder enligt Boverkets rapport.

40 anmälningar i Tyresö

En anledning tros vara de krångliga reglerna.

För att ett hus ska godkännas som permanentbostad för uthyrning krävs bland annat energieffektivitet, tillgänglighetsanpassning och nödvändiga hygienutrymmen.

Trots att husen är bygglovsbefriade måste man fortfarande göra en anmälan och få ett startbesked av kommunen.

I Tyresö kom det in 40 anmälningar om Attefallshus 2019.