Lotta Vidén, Familjebostäder, Tomaj Keivany, trygghetssamordnare på Farsta stadsdelsförvaltning och polisen Jimmy med kollegor vid Ullerudsbacken/Brunskogsbacken. Foto: Sacharias Källdén

Nya polisaspiranter i Farsta

I början av juni började 223 polisaspiranter hos Polisen i region Stockholm. Sju av dessa får utbildning hos polisen i Farsta.

  • Publicerad 14:04, 27 jun 2022

Förutom polisaspiranterna i Farsta lokalpolisområde får Globens lokalpolisområde nio aspiranter. I 26 veckor gör de en praktikperiod för polisstudenter, där de handleds av erfarna poliser.

– Fler poliser i våra lokalpolisområden är en förutsättning för att vi, tillsammans med andra aktörer, ska kunna minska rekryteringen till de kriminella nätverken och bidra till ökad trygghet i hela regionen, säger regionpolischef Mats Löfving i ett pressmeddelande.

Polisen målsättning i Sverige är att till årsskiftet 2024/25 ha 38 000 anställda, varav 26 000 poliser. I dag finns 34 534 anställda, varav 21 692 är poliser.