nytänk 1 000 bostäder och satsningar på kultur, service och trygghet ingår i de nya ägarnas planer för Jordbro och Väster­haninge centrum. Många är positiva – men det finns också kritiker. Foto: Stefan Källstigen

Nya planer med fokus på levande centrum

1 000 nya bostäder, kultur, service och trygghet. Det är visionerna för Västerhaninge centrum och Jordbro centrum.

  • Publicerad 15:30, 1 nov 2016

Entreprenören och förre socialdemokratiska landstingspolitikern Ilia Batljan höll inte tillbaka i september:

Det här är en av de största satsningarna på att skapa nya bostadsbyggrätter i stationsnära lägen i Stockholmsregionen”, sade han till Fastighetssverige.

Då hade hans nya bolag Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) precis kommit överens med Haninge kommun om ett markreservationsavtal kring Jordbro och Västerhaninge centrum.

Själva centrumöverlåtelsen är en separat affär mellan den nuvarande centrumägaren och SBB, och är inte klar. Men genom markreservationsavtalet möjliggörs runt 1 000 nya bostäder, vilket även tros öka tryggheten och servicen i centrumområdena.

Och bara nyheten att en ny aktör gått in i diskussionerna har ökat intresset i centrum.

Christer Blum, 60, arbetar som vaktmästare och scentekniker i Jordbros kulturhus Nytt bolag tar över centrumen i Västerhaninge och Jordbro. Västerhaninge centrum och Jordbro centrum

Vi gav oss ut i oktoberkylan och frågade folk i centrumen vad de själva vill och tycker om planerna.

Christer Blum jobbar som scentekniker i Jordbro kulturhuset som Ilja Batljan sagt sig vilja samarbete med. Han välkomnar planerna.

– Centrum är ju väldigt trist och det är bara positivt om det byggs bostäder, men det trista är ju att hela nuvarande kulturhuset då riskerar att rivas.

– Vi satte färg på våra fasader för tre år sedan, och gör gärna det på resten av centrum också. Men vi är glada att Ilia Batljan vill samarbeta med oss.

Socialdemokraternas planer på att bygga ett helt nytt centrum intill Jordbro station har skrotats, i stället pratas det om att binda samman Jordbro centrum med stationen genom Morän­vägen, där bland annat Haninge bostäder bygger nytt.

Alex Namdar, 62, på tobaksbutiken i Jordbro centrum Nytt bolag tar över centrumen i Västerhaninge och Jordbro. Västerhaninge centrum och Jordbro centrum

Tobakshandlaren Alex Namdar tycker detta är synd. Han tycker att Jordbro centrums läge är det största problemet.

”Folk som går av vid Jordbro station handlar ju inte här, och folk som bor i andra delar av Jordbro tar bilen till Handen i stället”

– Bostäder vore jättebra här. Men man borde också flytta det här centrum upp till stationsområdet och företagsparken. Vi har tappat så mycket kunder till Handen på grund av att vi ligger där vi ligger. Folk som går av vid Jordbro station handlar ju inte här, och folk som bor i andra delar av Jordbro tar bilen till Handen i stället, säger han.

Missnöjet i både Jordbro och Västerhaninge har varit stort kring centrumförvaltaren Comerciante, som 2007 tog över centrumen. Flera butiker, kaféer och restauranger uppger för Mitt i att man saknat tillräcklig stöttning, att hyrorna varit orimligt höga, att det ­varit för smutsigt, slitet och otryggt. Inte heller kommunen har varit nöjda med utvecklingen de senaste tio åren, och har hoppats på en överlåtelse.

”Det behövs mer väktare här, även poliser som syns, det var tryggare tidigare.”

I Västerhaninge kräver många att tryggheten måste förbättras. Även här har kunderna minskat. I augusti i år beslöt kommunstyrelsen om ett detaljplaneuppdrag för centrumområdet.

– Det behövs mer väktare här, även poliser som syns, det var tryggare tidigare. Man märker det på parkeringen, den var full för bara något år sedan klockan var 17 på dagen. Nu har kunderna i centrum blivit färre. En offentlig toalett skulle också behövas. Folk kommer in här och ställer sig i kö för vår toalett, säger Tang Chiukwong på den kinesiska krogen.

Camilla Backlund tog i augusti över Interflora i centrum. Hon vill att det händer saker.

– Det behövs fler shoppingaktörer i Västerhaninge centrum, folk som satsar. Men det behövs även en centrumförvaltare som vågar satsa och som har rimliga hyror, säger hon.

Camilla Backlund, 43, ny butiksägare på Interflora i Västerhaninge centrum: – Nytt bolag tar över centrumen i Västerhaninge och Jordbro. Västerhaninge centrum och Jordbro centrum

Ilja Batljans bolag SBB kommer att delta i planarbetet med kommunen för Västerhaninge och Jordbro centrum. Bolaget ska ta fram förslag till utformning av områdena, där minst tre arkitektföretag deltar.

Avtalet innebär  att centrummarken i områdena blir låst till Ilija Baljans bolag i två års tid. Och går det enligt planen innebär det alltså totalt runt 1 000 nya bostäder i de två centrumområdena.

– Det är ett bra förslag med nya bostäder här i Jordbro centrum. Men jag tycker också det är synd om man helt släpper förslaget på att flytta upp centrumet till stationen. Den placeringen vore bättre för alla butiker, säger Brahim Matsi på det nyöppnade kaféet i Jordbro centrum.