Fler cyklar. De senaste 15 åren har cyklingen fördubblats i Stockholm, enligt trafikkontoret. Foto: Mostphotos

Nya planer för cykelvägar i Hässelby-Vällingby

Staden ska besluta om en ny cykelplan. I Hässelby-Vällingby, liksom i resten av stan, är tanken att det ska bli enklare att cykla till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter.

  • Publicerad 12:03, 30 apr 2021

I Hässelby och Vällingby väntar nyheter för sex sträckor om stadens nya cykelplan klubbas igenom. Cykelplanen visar en lista över cykelvägar, både nya och gamla, och hur staden klassar dessa (se faktaruta) vid byggnation, utbyggnad och underhåll.

Regional potential

Längs Växthusvägen som går mellan Järfällas kommungräns och Åkermyntans centrum i Hässelby villastad finns i dag en ny cykelväg och staden menar att har förutsättningar för att få regional betydelse. Växthusvägen knyter an till Lövstavägen och härifrån finns cykelväg ända in till stan. Förslaget är därför att klassa Växthusvägen som ett stråk som ska ingå i det primära cykelnätet.

Tre olika klasser på cykelvägarna

I cykelplanen klassas cykelvägnätet i tre nivåer.

Primära nätet: Tidigare pendlingstråk som ingår i det övergripande cykelvägnätet för Stockholm.

Huvudnätet: De här cykelvägarna används framförallt av cyklister som är på väg inom och mellan olika stadsdelar eller som är på väg till och från det primära nätet.

Lokalnätet: Används framförallt av cyklister som gör en resa inom en stadsdel.

Den nya cykelplanen är tänkt att gälla till 2040.

Källa: Ur cykelplanen Cykelstaden

Visa merVisa mindre

Vinstavägen rankas om

Vinstavägen som går mellan Bergslagsvägen i Vinsta och Sörgårdsvägen i Solhem är i dag primärt stråk men klassas om till att ingå i det så kallade huvudnätet. Det motiveras med att det i dag inte kör tillräckligt många cyklister på sträckan och potentialen för Vinstavägen ses som låg.

Nya cykelvägar

I Vinsta och Johannelund är ett nytt område med bostäder och företag på gång. Här vill staden låta bygga två nya cykelvägar. En av dem löper längs med Bergslagsvägen och den andra går mellan Lövstavägen och Skattegårdsvägen. Båda föreslås ingå i huvudnätet.

På kartan lite längre norrut i Kälvesta finns banvallsstigen söder om Lundaterminalen. Dagens grusstig ska enligt planen bli cykelväg i huvudnätet och knyta an till vägar i Skälby i Järfälla.

Lägger om

I Hässelby strand vill staden att det fortsatt ska vara möjligt att cykla genom Melonparken och Hundängen. Vägen ingår i dag i huvudnätet men det tycker staden att Sandviksvägen som redan har cykelbanor passar bättre för i framtiden.

Trafiknämnden godkände förslaget till cykelplan den 22 april. Nu ska förslaget skickas ut på remiss.