Handelsområdet Eriksberg och Alby kan byggas samman genom en överdäckning av Hågelbyleden. Botkyrka kyrka får ingen trafikplats i närheten enligt idékartan. Foto: Mitt i

Nya planen: Hågelbyleden ska överdäckas

Botkyrka kommun och Skanska jobbar vidare med planerna för området Södra Porten. De nya idéerna innehåller ingen ny stor trafikplats i närheten av Botkyrka kyrka. Istället finns planer på att däcka över Hågelbyleden.

  • Publicerad 18:00, 24 nov 2020

Botkyrka kommun jobbar med ett omtag kring planerna för Södra Porten. I de nya planerna som tas fram finns nu varken någon ny trafikplats i närheten av Botkyrka kyrka eller någon omdragning av Hågelbyleden nedanför Botkyrkabacken.

Botkyrka kyrka på väg att slippa stor trafikplats

I stället visar utkastet till förstudien hur Alby och handelsområdet Eriksberg växer samman genom att en sträcka av Hågelbyleden förbi Alby och Eriksberg, får en överbyggnad. Ovanpå överdäckningen ska det, om idéerna i förstudien blir verklighet, bli nya bostäder och lokalgator. Idén nu är att Hågelbyleden sänks ned i vad kommunen kallar ett "tunneltråg". Under överdäckningen ska genomfartstrafiken gå.

Den sträckade linjen i det inringande partiet visar var Hågelbyleden byggs över. De brandgula områdena visar planer för nya bostadshus. Kartan är ett utkast och planerna kan ändras under arbetets gång. Foto: Botkyrka Kommun

Ny t-baneuppgång

Kommunen och Skanska vill också verka för att det öppnas en ny t-baneuppgång närmre Hågelbyleden.

– Med utkast på förstudie tar vi ett stort steg mot att bygga Södra porten - här börjar det nya Stockholm. Här kommer vi tillsammans skapa tusentals arbetsplatser och bana väg för ett än starkare företagsklimat i Botkyrka, då vi sedan flera år redan erkänts som Stockholms främsta tillväxtkommun, säger Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin (S) i ett uttalande på kommunens hemsida.

Stenar ska forslas bort från Botkyrka kyrka

Uppföljning väntar