Andreas Egeryd säger att han tvingas sluta pendla när de nya p-avgifterna införs. Foto: Melina Reid

Nya p-avgifter för mc – kan kosta 20 000

I vår införs p-avgifter i Stockholm även för motorcykel och moped – något som slår hårt mot de som pendlar på tvåhjuling. – För egen del innebär det en kostnad på 20 000 kronor per år. Jag får lägga ner, säger Andreas Egeryd som varje dag pendlar från Älvsjö till City.

  • Publicerad 16:34, 6 apr 2018

Beslutet om att införa p-avgift för mc och klass 1-mopeder togs av Trafiknämnden redan sommaren 2016. Men eftersom beslutet överklagats i rättsliga instanser är det först nu, när Högsta förvaltningsrätten avslagit prövningstillstånd, som staden kan genomföra reformen.

I City kommer det att kosta 10 kronor i timmen medan kostnaden blir 5 kronor i timmen i övriga stan. Bland motorcyklister har p-avgiften väckt stor ilska.

– En avgift i den här storleksordningen saknar proportioner. Det låter kanske inte så mycket med 10 kronor i timmen men mc-parkeringar används av pendlare och då måste man räkna på årsbasis. För egen del innebär det en kostnad på 20 000 kronor per år, säger mc-pendlaren Andreas Egeryd.

Foto: Melina Reid

500 delningar på Facebook

När han skrev ett inlägg på Facebook där han argumenterade emot p-avgifterna delades det över 500 gånger på två dygn.

– Det är många som inte vet om det här, som köpt en moped för 5 000 för att åka på till jobbet, säger Andreas Egeryd.

Att avgiften skulle behövas för att göra det enklare att hitta p-plats är nonsens, menar Andreas Egeryd.

– Jag är förmodligen den i Stockholm som åker allra mest och jag har aldrig haft problem med att hitta en parkering.

Men är det inte rimligt att också mc och moped ska betala?

– Jo, det är inte orimligt men nu går vi från ingenting till 20 000 på ett år. Man drar undan möjligheten att pendla på moped och mc, säger Andreas Egeryd.

Daniel Helldén. Foto: Kristian Lönner

Helldén försvarar avgifterna

P-avgiften för mc och mopeder ingick i ett parkeringsbeslut som togs fram för att minska trängseln i stan och skapa fler lediga p-platser . Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) menar att det inte finns någon anledning att ompröva nivåerna.

– Tidigare har det varit avgiftsfritt och nu lägger vi en avgift, det är klart att det blir en effekt. Man får försöka hitta p-platser i garage.

Vill ni att färre ska pendla med mc och moped?

– Det är inte skälet till p-avgifterna även om vi föredrar om folk åker kollektivt.

Riskerar ni inte att slå ut ett pendlingsslag?

– Jag förstår att man inte ställer sig på de här platserna i City en hel dag men det är också ett problem att vi har omkring 500 p-platser för motorcyklar och under sommarhalvåret är de ofta fulla.

Är det utrett att platserna faktiskt är fulla?

– Vi vet att de är fulla under delar av sommaren.

Oppositionen vill utreda efter valet

Oppositionen var kritisk redan när parkeringsbeslutet togs och Cecilia Brinck (M), vice ordförande i Trafiknämnden, säger att hon inte ändrat åsikt.

– Vi vill också ha åtgärder för ökad mobilitet i staden men höjda avgifter för mc, som inte påverkar framkomligheten, finner vi inte motiverat. Det är inte orimligt att motorcyklar också betalar p-avgift men att drämma till så här, det handlar bara om att få in mer pengar, säger hon.

Exakt hur mycket lägre avgiften skulle bli om Moderaterna fick bestämma, kan inte Cecilia Brinck säga.

– Det är jättesvårt. Efter valet vill vi titta på hela parkeringsstrategin, både i de delar där vi sa nej och i övriga delar där vi nu kan se utfallet, säger hon.

Staden räknar med att kunna införa avgifterna kring månadsskiftet april/maj. Mopeder i klass 2, som har en maxhastighet på 25 km/h, får även i fortsättningen parkera som cykel.