Bron är byggd så att rullstolar ska kunna få plats. Foto: Åsa Sommarström

Nya naturupplevelser runt Ubbysjön

Vallentunas alla natur- och fågelintresserade får snart ännu ett spännande naturområde att ströva i. Runt Ubbysjön byggs just nu ett gångstråk med långa bryggor där man kan spana efter fiskljuse, kärrhök och andra arter.

  • Publicerad 10:34, 21 maj 2018

Kommunens skog- och naturförvaltare Anders Dagsberg har länge närt en dröm om att göra naturen och fågellivet runt sjön mer tillgängligt för Vallentunaborna.

– Det finns ett så fint fågelliv här. Och så intressant natur. Det finns både igenvuxna och öppna ytor, vilket gör det till en fantastisk miljö för fåglarna. Och runtom är naturen väldigt varierad. Det finns både hagmark, lite sankmark, barrskog och blandskog.

Tillgängligt för alla

Vi ses nedanför Lindholmsvägen vid Molnbyvägen. Här kommer det allt är klart i september vara tydligt skyltat, det ska finnas en parkering och en grusväg ner till vandringsleden som ska märkas upp med blå trianglar.

Redan i dag anges Ubbysjön som ett tillgängligt naturområde eftersom det går att ta sig dit kollektivt. För Anders Dagsberg har det varit viktigt att göra det nåbart för alla och därför kommer man att kunna komma fram med rullstol till den första av de långa träbryggor ut i sjön som just nu görs i ordning.

– Hela rundan blir inte anpassad för funktionshindrade. Men man ska kunna ta sig från parkeringen ner till leden och ut på den första bryggan, där det finns avåkningslister.

Gammalt kulturlandskap

För den som bor på äldreboende eller av andra skäl inte kommer ut i naturen så ofta kan ett besök här förhoppningsvis bli en välkommen utflykt till tystnad, fågelliv och växtlighet.

Vi går nedåt sjön över en gammal åker där tyvärr inga djur betar  sedan ett par år. Trots att kommunen försöker få all sin mark utarrenderad har de inte lyckats just med just den här marken. Gräset står högt.

Det är alldeles tyst, förutom ett stilla susande i lövverket. Efter fem minuter är vi framme vid Ubbyusjön, som är långt ifrån någon badsjö. Vassen sträcker sig långt ut i vattnet. Den är en så kallad lerslättsjö, som i sig själv är grund. Utsläppen från jordbrukets konstgödsel bidrar tyvärr till övergödning och att den växer igen ännu mer.

Skygga fåglar

Anders Dagsberg ville först låta bryggan gå ända fram till mitten av sjön, förbi vassen.

– Men så hade jag Naturskyddsföreningen och fågelskådarna i Angarngruppen här och de tyckte inte det. Man kan skrämma fåglarna om man kommer för nära.

Även om stråket runt sjön inte är klart förrän i höst är den första bryggan snart färdig. Längst ut ska den vidga sig och bilda en plattform med bänkar där man ska kunna på fågellivet. Gillar man att göra det ska man ändå passa på nu eftersom häckandet gör att man kan se mycket intressant så här års.

Grillplatser nästa år

– På två ställen ska vi också bygga vindskydd och grillplatser. Men det blir inte i år av ekonomiska skäl, säger Anders Dagsberg.

När allt är klart kommer det också att finnas ett gömsle där man kan speja på fåglarna utan att störa dem. Men redan nu kan man alltså åka hit och se såväl fiskljuse som brun kärrhök, tranor, häger och rördrom. Plötsligt ser vi en kärrhök segla lojt och mäktigt ovanför oss.

Gångleden runt Ubbysjön invigs i september.