Nya miljökrav kan gynna träbyggandet

Inom kort kan alla som bygger nytt behöva redovisa byggnadens totala utsläpp av växthusgaser under byggskedet. – Det skulle gynna träbyggandet, men också leverantörer av stål och betong som har en bra miljöprofil, säger Martin Erlandsson på IVL.

  • Publicerad 05:00, 2 mar 2020

I dag står byggbranschen för en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser, enligt Boverket. De behöver minska kraftigt för att Sverige ska nå målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Den 1 januari 2022 kan det bli krav på så kallade klimatdeklarationer vid nyproduktion. Det innebär att en byggnads hela klimatpåverkan under byggskedet måste redovisas, till exempel utsläpp från byggmaterial och transporter.

Klimatpåverkan

Bygget motsvarar 50 års drift

* Sedan slutet av 00-talet är det obligatoriskt att deklarera energiförbrukningen för de flesta större byggnader.

* I takt med att nya hus blir allt mer energieffektiva står driften för en allt mindre av byggnadens totala klimatpåverkan.

* 2014 konstaterade IVL Svenska Miljöinstitutet att utsläppen från produktionsfasen motsvarade 50 års drift av ett genomsnittligt nyproducerat flerbostadshus.

Visa merVisa mindre

Om kravet på klimatdeklarationer blir verklighet kan det få stor påverkan på nyproduktionen.

– Det skulle gynna träbyggandet. Ska vi bygga med lägre klimatpåverkan är det det enklaste sättet. Det går att göra med andra material, men det är bra mycket svårare och kräver teknik som ännu inte finns, säger Martin Erlandsson på IVL och fortsätter:

– Klimatdeklarationer, och i förlängningen gränsvärden, skulle gynna leverantörer av stål och betong som har en bra miljöprofil, säger Martin Erlandsson på IVL.

Fakta

Så funkar klimatdeklarationer

* En klimatdeklaration är en redovisning av en byggnads utsläpp av växthusgaser under byggskedet.

* Lagen ska gälla alla som söker bygglov från och med den 1 januari 2022, enligt punkt 48 i regeringens januariavtal med Centerpartiet och Liberalerna.

* Längre fram kan det bli aktuellt med gränsvärden för hur mycket växthusgaser som får släppas ut vid nyproduktion, till exempel i form av ett tak på en viss mängd koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Källa: Källa: Boverkets förslag
Visa merVisa mindre

Fakta

Martin Erlandsson

Martin Erlandsson är teknisk doktor och specialist på livscykelanalyser och projektledare på IVL:s forskningsgrupp om hållbart byggande.

IVL Svenska Miljöinstitutet grundades av staten och näringslivet 1966 och arbetar med miljöfrågor ur ett ekologiskt, ekonomiskt och ett socialt perspektiv.