Särskilda behov. I en lärstudio är tanken att elever ska få bättre stöd. Foto: Mostphotos

Nya lärstudior ska hjälpa elever med särskilda behov

En ny lärstudio i Sofiebergs skola och en i Nyboda skola. Satsningarna ska öka möjligheterna för barn med behov av stöd. "Vi ska göra vårt yttersta för att varje barn i Tyresö får en bra skolgång", säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

  • Publicerad 11:32, 14 apr 2022

Den minoritetsstyrande koalitionen Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) säger i ett pressmeddelande att kommunen nu stärker förutsättningarna för barn i behov av särskilt stöd. Det görs genom att de utökar antalet lärstudios i kommunen från två till fyra.

En lärstudio är en anpassad undervisning i mindre grupp, som ska hjälpa elever med större behov av stöd. I dag finns det en för högstadiet och en för mellanstadiet. Till hösten inrättas ytterligare två. En för lågstadiet i Sofiebergs skola och en för högstadieelever i Nyboda skola.

Ny nollvision

Tillsammans för Tyresö har även infört en nollvision för problematisk skolfrånvaro. "Nollvisionen innebär en tydlig politisk prioritering", skriver man i pressmeddelandet.

– Vi ska göra vårt yttersta för att varje barn i Tyresö får en bra skolgång. Insatser för barn i behov av särskilt stöd möjliggör en bättre skolmiljö för alla elever, säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Anja Eklund (MP), ledamot i nämnden, säger att barns olika behov bättre kan tillgodoses med en "mångfald av lärmiljöer".

Att placera elever med särskilda behov i ett separat klassrum påminner om hur många skolor organiserade det förr i tiden. Under 2000-talet har det varit mer populärt att inkludera dessa elever i de vanliga klassrummen.

Lärstudio? Är det inte bara ett annat ord för OBS-klass?

– Man har försökt plocka bort de gamla begreppen som OBS-klass och speciallärare. För några år sedan var det på modet att alla skulle inkluderas i samma klassrum, säger Anja Eklund.

Nu har man åter ett annat synsätt och begreppet "studio" finns för elever med särskilda behov.

– För mig som miljöpartist inte namnen viktigast, utan att det finns alla former av lärmiljöer som till exempel uteklassrum.

Lärstudio

På 1960-talet och långt in på 1980-talet fanns specialklasser under namnet "klinikundervisning", till exempel obsklinik och läsklinik. Olika typer av specialklasser levde vidare tills det blev på modet att alla elever skulle inkluderas i samma klassrum.

Nu finns alltså lärstudio som ett begrepp för "en skola i skolan". Stöd till elever med särskilda behov.

Källa: lararnashistoria.se, Tyresö kommun, Skolverket

Visa merVisa mindre