Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) får igenom en budgetsatsning på 4 000 laddplatser. Foto: Mostphotos

Nya laddplatser ska ge renare luft i Bromma

Stockholm ska ha minst 4 000 publika laddplatser till 2022. Det framgår av den grönblå budgeten som presenteras nästa vecka. – Vi ska göra det möjligt för stockholmarna att ställa om och gå över till elbilar – för klimatet, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 09:50, 9 nov 2018

I Stockholmsområdet finns för närvarande drygt 14 000 laddbara bilar, och antalet ökar mycket snabbt. Men det är svårt att hitta platser i staden att ladda dem på. Idag finns bara drygt 100 publika laddpunkter i gatumiljö, och ytterligare omkring 800 i Stockholm Parkerings garage.

Nu ska det bli ändring på det. I den kommande budgeten från den grönblå majoriteten i stadshuset finns en storsatsning på fler laddplatser.

– Vi sätter som mål att ha minst 4 000 publika laddplatser till 2022 i Stockholms stad, säger Daniel Helldén till Mitt i.

Elbolagen bygger

Stockholms stad har de senast åren satsat på att i samarbete med näringslivet ta fram så kallade laddgator, utvalda sträckor med flera laddare bredvid varandra. Staden upplåter marken gratis till elbolagen, som sedan bekostar och bygger infrastrukturen och laddpunkterna.

– Det är framförallt det konceptet vi kommer att fortsätta med. Men 4 000 publika platser är mycket, och vi kanske måste titta även på andra lösningar.

I budgeten ingår ett uppdrag till trafiknämnden att till 2020 leta fram och peka ut 10 000 lämpliga platser för gatuladdning så att företagen har att välja på.

Inte gratis att ladda

Stockholms stad har tidigare tagit fram en ”laddkarta” med markeringar för platser som hittills bedömts som särskilt lämpliga för laddplatser. Den kommer att kompletteras rejält.

– Den nya kartan kommer att innehålla ett kraftigt ökat antal möjliga platser i innerstan, men också utanför tullarna, säger Daniel Helldén.

Men det blir inte gratis att ladda sin bil. Precis som idag kommer elbolagen att ta ut en avgift och själva sköta betallösningen.

Snabb ökning

På sikt kommer det inte att räcka med 4 000 laddplatser. Antalet laddbara bilar i landet ökade med 59 procent bara det senaste året, enligt siffror från Power Circle.

En beräkning från trafikkontoret visar att staden kommer att behöva mellan 15 000 och 25 000 publika laddplatser till 2030.

– Det går fort, och vi kommer att behöva otroligt mycket mer efter 2022. Samtidigt diskuteras hela tiden nya lösningar för laddning, så om fyra år kanske det finns ny teknik som ändrar förutsättningarna, säger Daniel Helldén.