Farlig korsning. Fotgängarna är lika osäkra som bilarna på vem som har företräde. Foto: Sacharias Källdén

Nya krav på att göra Gullmarsplan bilfritt

Vad gör politikerna åt bilkaoset på Gullmarsplan? Liberalerna har drivit frågan för ett bilfritt torg som oppositionsparti. Nu tror de att maktskiftet kan skynda på processen.

  • Publicerad 06:50, 8 nov 2018

Att Alliansen i Enskede-Årsta-Vantör har lämnat sin oppositionsroll och nu ska styra stadsdelen med Miljöpartiet verkar inte ha en omedelbar effekt på den omdiskuterade biltrafiken vid Gullmarsplan. Däremot kan kortsiktiga åtgärder skyndas på och frågan bli enklare att driva, tror Peter Backlund (L) i stadsdelsnämnden.

– Jag kommer ju hjälpa till att trycka på de från mitt parti som hamnar i trafiknämnden, att de ska agera mot tjänstemännen och skynda på frågan. Nu när vi får majoritet kan vi styra dagordningen på ett annat sätt, säger han.

Sonen blev påkörd

Några som tålmodigt väntar på åtgärder är Fabiana Corte, vars son blev påkörd för några år sedan när han skulle gå över torget. Och Jelani Thioye som mot sin vilja tvingas tomgångsköra bilen utanför apoteket när han ska in och köpa Alvedon.

– Folk som kör in här har inget val, säger han och menar att problemet är att det finns för få parkeringsplatser vid Gullmarsplan.

Fabiana Corte menar att det blir otryggt och rent av farligt när bilarna ställer sig kors och tvärs och skymmer sikten runt torget. Hennes 12-åriga son blev påkörd när han var på väg hem. Han klarade sig med skrapsår, men Fabiana Corte tycker det är dåligt att inget görs åt trafiksituationen.

– De behöver ju inte stänga av biltrafiken helt men de kanske kan sänka hastigheten och få folk att sluta parkera dubbelt.

Kravet: Nytt bilförbud vid Gullmarsplan

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) håller med om att något måste göras.

– Vi bör ju försöka hitta några vettiga lösningar, säger han och tar upp fler korttidsparkeringar som en tänkbar åtgärd.

– Det skulle frigöra platser så det inte blir sånt kaos. Gullmarsplan är en trafiknod så bilar måste i viss mån kunna lämna av folk där.

Kortsiktiga åtgärder kan ske snabbt

När vi skrev om bilkaoset på Gullmarsplan i juli hade Liberalernas skrivelse om kortsiktiga åtgärder precis gett upphov till en gemensam skrivelse som samtliga partier från Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd ställde sig bakom.

Blomkrig har brutit ut på Gullmarsplan

Nu ligger frågan hos trafikkontoret som fått i uppdrag att titta närmare på det, men Peter Backlunds gissning är att det inte kommer hända något förrän de nya politikerna tillträtt nämnderna efter årsskiftet. Därefter tror han däremot att det blir enklare för partiet att driva frågan.

– Jag tror ju att det kommer vara lättare för oss att hitta Miljöpartiet i de här frågorna än Miljöpartiet har haft det att hitta Socialdemokraterna, säger Peter Backlund (L).

Bland de kortsiktiga åtgärderna föreslås begränsade möjligheter att åka bil runt torget, bättre skyltning och tydligare ytor för cyklister och fotgängare.