Siffrorna från stadens senaste trygghetsmätning oroade under gårdagens möte på Spångafolkan. Foto: Sofia White

Nya katastrofala siffror för Spånga-Tensta

Invånarna i Spånga-Tensta känner sig alltmer otrygga. Det stod klart när de katastrofala resultaten av stadens trygghetsmätning presenterades under gårdagens möte i stadsdelsnämnden.

  • Publicerad 16:00, 22 sep 2017

Trenden är tydlig och den är väldigt, väldigt oroväckande.

I samband med gårdagens möte i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd presenterades resultatet av stadens senaste trygghetsmätning som utförts under våren.

Flera politiker reagerade på siffrorna, som visade att de boende i stadsdelen känner sig allt otryggare.

– Spånga-Tensta sticker ut lite extra i förhållande till staden generellt, sa Ditte Westin, avdelningschef på förvaltningen.

Fem orosmoln

Hon lyfte fem punkter där otryggheten ökat markant sedan den senaste undersökningen 2014.

Oron för överfall i offentlig miljö har i Spånga-Tensta gått från 20 procent till 33 procent. I staden i övrigt ligger ökningen på 5 procentenheter.

Oron för narkotikabrukare på offentliga platser, som i staden ökat med två procentenheter, har i Spånga-Tensta ökat från 9 procent till 21 procent.

Oron för att utsättas för ett brott av något slag i sitt bostadsområde har i Spånga-Tensta gått från 29 procent till 39 procent. I staden generellt syns en ökning med fem procentenheter.

Oron för att utsättas för bostadsinbrott har i Spånga-Tensta ökat från 35 procent till 45 procent. I staden i övrigt ligger ökningen på fem procentenheter.

Känslan av otrygghet i bostadsområdet, som i staden ökat med 2 procentenheter, har i Spånga-Tensta ökat från 13 procent, till 23 procent.

Stadsdelsdirektören: "Otroligt komplext"

Stadsdelsdirektören Per Kjellander påpekade att den faktiska brottsligheten dock minskat.

– Att den upplevda otryggheten ökar ska man självklart ta med stor respekt. Men antalen brott minskar. Så det är otroligt komplext, analysen kommer kräva en hel del arbete, sa Per Kjellander.

Stor enkät: Så säger politikerna om kameror i Spånga

Sus Andersson (MP), stadsdelsnämndens ordförande, påpekade också att siffrorna på stadsdelsnivå bör tas med försiktighet.

– Vi har en ganska låg svarsfrekvens – så ner på procentnivå bör de tas med försiktighet. Men det som är tydligt, och som man vet att man kan se, är ju trender, sa hon.

"Väldigt oroväckande"

Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i nämnden, påpekade att även siffrorna för den faktiska brottsligheten bör tas med försiktighet.

– Trenden är tydlig och den är väldigt, väldigt oroväckande. Sen behöver siffrorna för den faktiska brottsligheten nödvändigtvis inte heller stämma överens med verkligheten. I Tensta är anmälningsbenägenheten fortfarande alldeles för låg, till exempel i de fall man inte alltid litar på polis och är rädd för repressalier, sa han.