Nya karuseller viktigare än grannarnas intressen

Trots att grannarnas får sämre utsikt och mer buller i sin närmiljö går planerna att bygga ut Gröna Lund vidare.

  • Publicerad 11:31, 21 sep 2018

Gröna Lunds ägare vill bygga ut nöjesfältet bort mot parkeringen där Aquaria ligger. På den nuvarande parkeringsplatsen skulle nya attraktioner byggas och runtomkring vill man byggas hus.

Grannar på Falkenbergsgatan och andra sakägare har under plansamrådet framfört kritik mot förslaget som skulle innebära att ”nya” Grönan hamnar precis utanför grannarnas fönster. Men stadsbyggnadskontoret gillar planerna och tycker att intresset att bygga ut nöjesfältet väger tyngre än att grannarna får sämre utsikt samt mer buller i sin närmiljö.

Kontoret vill därför att politikerna i nämnden godkänner ett förslag att gå vidare med planerna som i nästa steg då går ut på granskning.

Man flaggar dock för att utformningen av husen runtomkring måste utredas vidare under planprocessen. Även höjden på de nya karusellerna ska staden titta närmare på. Utformningen och placeringen av den brygga som föreslås ut i vattnet ska också bearbetas vidare.