HALLBRIST. Kungsholmen har behov av fler idrottshalar. OBS! Bilden är en genrebild. Foto: Ylva Bergman

Nya jättehallar på Kungsholmen kan krympa

Den ena dubbelhallen är försenad. Den andra är det osäkert om den ens går att bygga. Det går trögt för planerna på nya idrottshallar på Kungsholmen.

  • Publicerad 11:10, 30 okt 2018

Precis som över hela innerstaden är behovet av fler idrottshallar på Kungsholmen stort, inte minst sedan det nya jättegymnasiet Anna Whitlocks har öppnat.

Stadens plan består av två olika hallar; en dubbelhall i Kristineberg, som fastighetskontoret ska bygga, samt en dubbelhall i Konradsberg som det kommunala skolfastighetsbolaget SISAB fått en markanvisning för.

Ny dubbelhall i Kristineberg försenad igen - klar tidigast 2020

Problemet? Det går trögt. Idrottshallarna vid Kristineberg ingår i byggprojektet Hornsbergskvarten där arbetet med detaljplanen dragit ut på tiden. Enligt fastighetskontoret är det nya målet att de ska stå klara 2023, vilket är ytterligare några år senare än först planerat.

VISIONEN. Så här är det tänkt att dubbelhallen i Kristineberg ska se ut. Foto: Vida Arkitekter

Ännu värre verkar det vara med hallplanerna i Konradsberg.

Dubbelhallen är tänkt att komplettera den befintliga hallen i området och vara till för det växande campuset på dagarna och föreningslivet på kvällarna. Från början var målet att börja bygga hallen i vår. Men en byggstart verkar ligga långt bort.

Här kan Kungsholmen få ännu en jätte-idrottshall

Och nu kan Stockholmdirekt avslöja att hall-planerna i Konradsberg kan krympa eller i värsta fall ställas in.

Enligt SISAB, som ska bygga hallen, ligger projektet på is. De väntar på besked från andra förvaltningar kring om det överhuvudtaget går att bygga hallen.

PLATSEN. Här är det tänkt att de nya idrottshallen i Konradsberg ska ligga, mellan Konradsbergsvägen och gång- och cykelbanan intill Drottningholmsvägen. Foto: Per Brandt

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Staden undersöker nu det går att planera smartare och flytta en del funktioner för hallen i Konradsberg till den andra tänkta dubbelhallen i Kristineberg.

Det kan innebära att hallplanerna i Konradsberg minskas. Thomas Eriksson, biträdande enhetschef på utbildningsförvaltningen bekräftar att storleken på hallen inte längre är säker.

– Vi ska se hur vi kan hitta den bästa dimensioneringen för Kristinebergshallarna och Konradsberg. Vi har stora behov där i och med att vi expanderar på Konradsberg och även har startat Anna Whitlocks gymnasium. Även andra skolor har ytterligare behov, säger han.

Problematisk plats

Även den utpekade platsen, mellan Konradsbergsgatan och gång- och cykelvägen intill Drottningholmsvägen, har gett projektet problem.

Redan vid markanvisningen för tre år sedan påtalade exploateringskontoret att det är i ett känsligt område som ingår i parkstråket mellan Norr Mälarstrand och Fredhällsparken.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Inget detaljplanearbete har startat och enligt stadsbyggnadskontoret utreder de nu ”olika alternativ för flera olika platser” men det konstateras samtidigt att ”det finns inga lättbebyggda platser för idrottshallar på Kungsholmen”.

En mindre hall skulle kunna underlätta det problemet enligt Thomas Eriksson som hoppas ha klarare besked inom några månader.

– Det handlar om att hitta en balans i utbyggnadsvolymen, och en lösning som går att genomföra. Nu ska vi öka samplaneringen med bland annat idrottsförvaltningen och jag hoppas det ska vara klart på den här sidan årsskiftet, säger han.