Nya industritomter ger möjligheter för hantverkare

Värmdö kommun bygger ut VA-nätet samt nya gator för att skapa nya industritomter i Älvsby. Nu ska sju industritomter gå ut till försäljning, vilket öppnar upp för att fler småindustrier och hantverksverksamheter kan etablera sig på Värmdö.

  • Publicerad 11:42, 20 nov 2018

Genomförandet av de nya detaljplanerna för Magneberg och Älvsby ängar pågår och nu har detaljplanerna kommit så långt att försäljningen av industritomter kan börja. Den första etappen består av 7 tomter som ligger i Älvsby.

Lantmäteriförrättningen för den nya industrimarken är klar och består av 9 områden som kommer att styckas vidare när försäljning av industritomterna sker.

Totalt drygt 20 tomter

Totalt räknar kommunen med att ca 20–25 industritomter kommer att säljas inom de närmsta åren, meddelar Värmdö kommun i ett pressmeddelande.

Iordningställandet av gator, belysning och vatten- och avloppsledningar är i stort sett klart. Tillträde till marken ges efter godkänd slutbesiktning, som för den första delen beräknas ske under december 2018.

Anlitat mäklare

Kommunen har anlitat en mäklare, Anders Norlander på New Property, för att sköta försäljningen av de sju industritomter som blir tillgängliga i etapp 1. Tomterna är på cirka 1100-3350 kvm.

Försäljningen av industritomter är positivt för kommunen genom att det ger möjlighet för fler verksamheter att etablera sig på Värmdö och skapa fler arbetstillfällen i kommunen, skriver kommunen i pressmeddelandet: ”Detaljplanerna i Älvsby industriområde skapar förutsättningar för småindustri och hantverk och efterfrågan på sådan mark bedöms som stor.”