När kraftledningarna vid Ulvsundaleden grävs ner frigörs mark för minst 500 lägenheter. De ingår i en stor satsning på hyresrätter i Stockholm. Foto: Åsa Sommarström

Nya hyresrätter ska fylla gluggen

När kraftledningarna i ”Bromstensgluggen” grävs ner i år kan det bli upp till 600 ­bostäder i området. Svenska bostäder planerar att bygga 150 hyres­rätter i gluggen.

  • Publicerad 15:11, 24 mar 2014

I dag domineras området som ligger väster om Ulvsundaleden och Rissne gård av kraftledningsverk. Det är Fortums högspänningsledningar på höga stolpar som sedan länge varit på gång att läggas under mark. En av de två ledningarna är redan nedgrävd. Den andra är fortfarande aktiv, men kommer att monteras ner och läggas i backen under 2014 eller 2015.

När ledningarna är nere kan det bli möjligt att bygga drygt 500–600 bostäder i området. Svenska bostäder kommer att få markanvisning för 150 hyresrättslägen­heter av staden. Byggstart beräknas bli någon gång under 2017.

– Först måste planprocessen gås igenom, där man måste pröva om det är lämpligt att bygga på tomten och i vilken omfattning man kan bygga, säger Jonas Norberg på exploateringskontoret i Stockholms stad.

Lägenheterna är en del av Alliansen i Stockholms stads bostadssatsning på hyresrätter, som presenterades i förra veckan där cirka 1 840 lägenheter kommer att markanvisas till stadens bostadsbolag.

De flesta nyproducerade hyresrätter brukar få höga hyror. Men det går att bygga hus som kan få skäliga hyror, och som kan komma upp snabbare än den vanliga planprocessen.

Vid Råckstavägen och Bergslagsvägen, på gränsen till Råcksta, kan 300 hyresrätter i så kallade ”snabba hus” byggas. Det är Svenska bostäder som i samarbete med ungdomsorganisationen jagvillhabostad.nu har tagit fram en lösning med mobila hus för att få en snabbare byggstart.

De har scannat hela Stockholm för att hitta lämpliga tomter för husen, som är tänkta att sättas upp på tomter som inte används till någonting för tillfället.

Husen byggs av moduler som kan kombineras på olika sätt och är möjliga att bygga om till både större och mindre lägenheter. ­Genom att de är mobila behöver man inte ändra på detaljplanen utan det kan räcka med ett tillfälligt bygglov.

Från Svenska Bostäders håll tycker man det är en spännande lösning med många möjligheter.

– Vårt mål är att få till 1 000 nya tillfälliga lägenheter enligt det här konceptet. Bara för att det är mobila hus betyder det inte att lägenheterna blir sämre. De kommer att vara kvalitetsmässigt bra med skäliga hyror för unga, säger Ingegerd Bills, kommunikationschef för Svenska bostäder.

Man måste pröva om det är lämpligt att bygga.Jonas Norberg ­exploateringskontoret

Fakta

Fler hyresrätter planeras i västerort

Här har stadens bostadsbolag fått markanvisningar i Västerort:

Ulvsunda: 150 hyresrätter Mariehäll/Karlsbodavägen.

Grimsta: 27 hyresrätter i kvarteret Silvret. Flerbostadshus i tio våningar.

Bromsten: 150 hyresrätter inom den så kallade ”Bromstensgluggen”.

Bromma: 300 hyreslägenheter för unga i så kallade ”snabba hus”, som byggs med tillfälliga bygglov.

Visa merVisa mindre