STOPPADE. Här på innergården ville fastighetsägaren bygga till, men staden sa nej. Foto: Stockholms stad

Nya hyresrätter i tre gårdshus på Söder stoppas

Fastighetsägaren ville bygga 50 nya hyresrätter i tre nya hus på en innergård vid Hornsgatan. Men stadsbyggnadsnämnden har nu stoppat planerna

  • Publicerad 15:38, 9 jul 2021

Det är fastighetsbolaget Olov Lindgren som vill bygga till vid sina fastigheter vid Hornsgatan 108-118 samt Brännkyrkagatan 97-105. Tre nya tvärställda gårdshus, på sex våningar, mellan fastigheterna skulle ges plats för cirka 50 nya hyresrätter samt göra kvarteret slutet.

Förslaget skulle även innebära att samtliga 84 befintliga lägenheter i fastigheterna skulle få tillgång till hiss.

Fastighetsbolaget ansökte därför om att få dra igång ett detaljplanarbete för att få till husen och stadsbyggnadskontoret ger tummen upp.

I sitt svar betonar de att gestaltning och volym på de tilltänkte gårdshusen måste noga studeras vidare vid ett fortsatt planarbete men tjänstemännen uppger att förslaget är ett ”välanpassat tillskott inom riksintresseområdet Stockholms innerstad” och att ”platsen har goda möjligheter att förtätas på ett för omgivningen skonsamt sätt samtidigt som projektet bidrar med mervärden i form av nya bostäder”.

Kvarteret. Här är de tre berörda fastigheterna Foto: Stockholms stad

Koncept. Ungefär så här var den nya bebyggelsen tänkt att se ut. Foto: Stockholms stad/Strategisk arkitektur

Stötte på patrull

Därför föreslog de att politikerna skulle klubba igenom en start av planarbetet.

Men.

Något sådant blir det inte. För majoriteten i stadsbyggnadsnämnden ser inte lika positivt på förslaget och klubbade därför igenom ett eget förslag till beslut på senaste sammanträdet.

De beslutade att avbryta planarbetet.

”De befintliga husen, som uppfördes under 1890-talet, är grönklassade av Stadsmuseet. Den grönblå majoriteten ser en risk att förslaget skulle försämra boendekvaliteten i de befintliga bostäderna och anser därför inte att förslaget skulle utgöra ett positivt tillskott”, skriver de bland annat i sitt beslut.