Biljettkontrollerna ska öka framöver, enligt SL. Foto: Mikael Andersson

Nya hårda tag från SL: Ska fördubbla antalet biljettkontroller

Fusket med biljetter minskar – men inte fort nog. Nu vill SL öka antalet biljettkontroller till det dubbla.

  • Publicerad 06:10, 23 nov 2016

Det nya hårda åtgärdspaketet beskrivs i ett underlag som SL tagit fram inför en kommande upphandling av biljettkontroller.

I dag är det företaget ISS Facility Services AB som utför biljettkontroller i Stockholms kollektivtrafik på uppdrag av SL.

Nuvarande avtal löper ut den sista december 2017 och det är när ett nytt avtal ska slutas som SL vill höja kraven och ge nästa entreprenör i uppdrag att snöra på sig hårdare handskar.

LÄS ÄVEN SL:s nya insats mot fuskare – ska punktmarkera buss 172 i Söderort

Enligt det alternativ som SL rekommenderar bör antalet biljettkontroller utökas till fem miljoner per år.

Det är en fördubbling jämfört med dagens 2,5 miljoner kontroller per år.

– Nuvarande avtal löper ut och vi ska göra en ny upphandling. Den ska ligga till grund för våra förstärkta insatser där färre fuskar och tjuvåker, säger trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

LÄS ÄVEN Miljöpartiet: Ta bort spärrarna i t-banan

Enligt SL:s beräkningar är det 3,1 procent av alla resenärer som tjuvåker. Trots att andelen enligt SL:s beräkningar har sjunkit från 3,7 på bara ett år, är Kristoffer Tamsons inte nöjd.

Enligt SL ska kontrollerna inte bara bli fler under kommande avtalsperiod, de ska också göras under andra tiden. I dag görs en stor del av kontrollerna på morgonen då få fuskar. SL rekommenderar att nästa utförare åläggs att göra fler kontroller på kvällar och helgar då antal tjuvåkare är som flest.

Biljettkontrollanternas uppdrag ska också bli mer renodlat. Mindre serviceprat med resenärer alltså och fler biljettinspektioner.

Viktiga delar i det nya avtalet, enligt Tamsons.

– När vi gör den här typen av förstärkta insatser får vi fler bötfällda. Vi markerar också mot hederliga betalande resenärer att vi tar i med hårdhandskarna, säger Kristoffer Tamsons.

Det nya avtalet är tänkt att börja gälla 1 januari 2018. Det är inte känt vad det beräknas kosta.

LÄS ÄVEN Hårdare tag mot fuskåkare i tunnelbanan – så här tycker några resenärer

Fusket beräknas kosta SL drygt 300 miljoner kronor per år. Målet med det nya avtalet är det ska minska, men någon summa eller procentsats är inte satt.

Trafiknämnden väntas fatta beslut om att kommande upphandling ska innehålla de skärpta kraven i nästa vecka.

Ur SL:s underlag till ny upphandling

"Under perioden 2018-2024 förväntas antalet påstigande att öka med knappt 2 procent per år. Även för att bibehålla nuvarande kontrollfrekvens krävs därmed att biljettkontrollerna behöver bli mera omfattande."

"Även den årliga uppföljningen av fusk i SL-trafiken påvisar att den ökade omfattningen av biljettkontroller som genomförts som extrabeställningar har givit effekt. Från 2015 till 2016 har fusket minskat från 3,7 procent till 3,1 procent. Detta motsvarar ett minskat intäktsbortfall motvarande ca 51 miljoner kronor per år."

"En studie i staden Cagliari har genomförts där slutsatsen av studien var att det är optimalt att 3,8 procent av resorna kontrolleras för att optimera intäkterna. Idag kontrolleras cirka 0,7 procent av alla helresor och cirka 0,4 procent av påstigningarna i SL-trafiken, vilket skulle indikerar att omfattningen av kontroller bör ökas i SL-trafiken."

Visa merVisa mindre