Nya friskolor: Nu hårdnar kampen om Järvas elever

Konkurrensen om eleverna hårdnar när nya skolor öppnar. Järvaskolan har stått utanför kommunala skolor i Järva för att rekrytera elever inför nästa läsår. Andra rektorer ser deras marknadsföring som oetisk – men skolans vd anser att de bara testar nya grepp.

  • Publicerad 11:27, 1 mar 2016

Järvaskolans representanter har fått uppmärksamhet genom att de stått utanför alla kommunala grundskolor i Järva. De har också bland annat marknadsfört sig på mässor och festivaler.

Åttondeklassarna Banaz Ahmed och Sana Dahhli på Husbygårdsskolan var med på en utlottning av biobiljetter som Järvaskolan anordnade på Husbyfestivalen.

– Vi skulle beskriva på en tavla hur en bra lärare ska vara, berättar Banaz Ahmed.

Flickorna deltog men vann inga biobiljetter. Däremot uppgav de sina mejladresser och fick mycket information per mejl från Järvaskolan.

Ett av Järvaskolans grepp är att använda sig av elevambassadörer. Vd:n Amir Sajadi berättar att de rekryterat till sig ett 20-tal sådana högstadieelever.

– Eftersom vi är en helt ny skola vill vi få hjälp av dem. De har varit och tittat på vår lokal och gett önskemål på vad vi ska köpa in till fritidslokalen.

Lärare som ansökt om jobb har fått hålla provlektioner för elevambassadörerna. Ungdomarna har sedan poängsatt kandidaterna.

– Det har varit en del av underlaget när vi valt vilka vi ska intervjua för tjänsterna, säger Amir Sajadi.

Skolan har ersatt eleverna med taxiresor till och från skolan, två biobiljetter var, middag samt 950 kronor i kontanter. Något Amir Sajadi tycker är helt självklart.

– De har gjort en arbetsinsats och betalningen motsvarar 80–100 kronor i timmen. Om vi inte betalat dem så vore det skamligt.

Ett fåtal av elevambassadörerna ska börja på skolan i höst. Ett marknadsföringsgrepp har varit att barn kunnat vinna biobiljetter om de deltagit i olika tävlingar.

Att stå utanför en skola och ta namn och personnummer på 12- och 13-åringar tycker Amir Sajadi inte är konstigt.

Järvaskolans metoder är ett tecken på hur konkurrensen om eleverna ökar. Förra året startade Internationella Engelska skolan och Fryshuset varsin grundskola i Järva. I höst tillkommer förutom Järvaskolan även Akademiska skolan i Kista.

Husbygårdsskolan är en av skolorna som fått besök av Järvaskolan.

– Jag har hört att de lockar med olika saker. Jag har aldrig varit med om någon liknande aggressiv marknadsföring från någon skola, säger Anna Söderberg, rektor på Husbygårdsskolan.

Järvaskolan erbjuder alla elever läxhjälp och personlig coach, men även bärbara datorer, SL-kort och en gratis resa med klassen. I slutändan är det skolans verksamhet som räknas, menar Anna Söderberg.

– Jag tror inte att datorer och SL-kort får eleverna att stanna om inte skolan i sig håller god kvalitet, säger hon.

Hjulstaskolans rektor Malla Taipale tycker att Järvaskolans marknadsföring är oetisk.

– Löften om datorer, busskort och annat får elever att söka sig till en viss typ av skolor. Min erfarenhet är att en hel del elever sedan upptäcker att de inte får det stöd som de behöver. Då vill de tillbaka till den kommunala skolan, säger hon.

En skola som tappat elever på senare år är Rinkebyskolan. På fyra år har elevantalet minskat från 350 till 305 elever. Av dagens 305 elever är 70 nyanlända till Sverige.

– Delvis består vår minskning av friskolornas framväxt, delvis handlar det om minskade barnkullar. Det finns fler elevplatser än antal elever i upptagningsområdet, säger Carina Rennermalm, rektor på Rinkebyskolan.

Flera rektorer ser en risk med att det fria skolvalet leder till att man hoppar mellan skolor.

– Det kan bli ett glapp i överlämningen mellan skolorna. Forskning visar att elever som byter skola riskerar att få försämrad kunskapsutveckling, säger Anna Söderberg.

Järvaskolan drivs av den ideella stiftelsen Roya Foundation. Nästan alla fem klasser för 7:or och 8:or är fulla till hösten, enligt Amir Sajadi. 110 elever förväntas börja till hösten. Skolans mål är att bidra till barnens, familjernas och områdets utveckling.

Liknande målsättning finns hos Akademiska skolan som sedan tidigare driver en skola i Fisksätra.

– Många föräldrar som vi träffar är missnöjda med sina barns skolor i Järva. Många skickar sina barn till skolor i andra stadsdelar. Vår drivkraft är att skapa en kvalitativ skola i området, säger Alve Högman, rektor för Akademiska skolan.

Fakta

Elevkullarna konstanta i ytterstan

Elevkullarna i ytterstan har legat och ligger relativt konstant, medan de ökar i innerstan, enligt rektorer som Lokaltidningen Mitt i talat med. Därför ger fler skolor i Järva skärpt konkurrens om eleverna.

Skolorna i Spånga-Tensta har totalt 5 087 inskrivna elever. 1 122 elever, eller 28 procent, går på friskolor.

Skolorna i Rinkeby-Kista har 4 566 inskrivna elever. 1 016 elever, eller 22 procent, går på friskolor.

Källa: Stockholm stad
Visa merVisa mindre