Ett axplock av förslagen för Tibble-Åvatriangeln. Foto: Läsarbild Täby kommun

Nya förslag: Så kan Täbys nya stadsdel se ut

Hur ska Täbys stadskärna se ut om några år? Svaret kanske ligger i någon av de fyra förslagen som presenterades i fredags. Boulevarder, torg, parker och höghus kan prägla Tibble-Åvatriangeln i framtiden.

  • Publicerad 12:44, 24 sep 2018

Under sommaren har fyra arkitektbyråer slitit med att ta fram en skiss för hur Täbys nya stadsdel ska se ut. I fredags presenterades fyra förslag för Tibble-Åvatriangeln.

– Det är glädjande att se tävlingsförslagen. Vår förhoppning är att området kommer utvecklas till en spännande plats med näringsliv, idrott och utbildning i fokus, säger Johan Algernon (M) kommunalråd och ordförande i tävlingsjuryn.

En stadsdel med karaktär

Kommunens mål med området är att det ska bli en stadsdel med en identitet. Det ska finnas märkesbyggnader av högsta arkitektoniska klass och ge ett internationellt avtryck. Det finns mycket skolor i området som behöver reinvesteringar och öka sin kapacitet när Täby växer. De ska knytas ihop på ett innovativt sätt med bostäder, verksamheter och offentliga rum.

Även ett näringslivskluster ska växa fram och idén är att en science park kan anläggas här.

Nå, hur tycker du att de lyckats då? Här är de fyra förslagen:

”En hållbar metropol möter naturen”:

Tre stora fotbollsplaner ska anläggas mitt i stadsdelen och täcka över Roslagsbanan, tillsammans med två nya hallar. Ett stadsstråk ska gå genom området fram till Täby centrum och hela området ska ha flytande gränser till omkringliggande stadsdelar. Kulturstråket från Täby centrum ska förlängas.

Hela området ska präglas av ett kunskapsnätverk och en stadspark ska kryssa över från Stockholmsvägen till Grindtorp. Bland annat vill man se ett kulturtorg som gör att kyrkan framstår som ett landmärke.  Ny bussterminal i söder. Området ska ha ganska jämna höjdnivåer.

*Innan tävlingen är avgjord vill kommunen inte avslöja vilken arkitektbyrå som ligger bakom. Källa: Täby kommun

Källa: Täby kommun

”Den gröna triangeln  – Täby kunskapsstad”:

Området bygger på två korsande stråk – ett grönt som går från Grindtorp till Scoutparken och Esplanaden som fortsätter ut i en bredare boulevard ner till triangelns spets där höghuset ”Spetsen” ska byggas.

Triangeln kommer att få en mer inbjudande grön framsida och de tre uppdelade skolorna ska istället föras samman till tre mer närliggande byggnader. Ny bussterminal ska placeras i planens nordvästliga hörn, där simhallen står idag. Det här förslaget innebär lite högre bebyggelse.

Källa: Täby kommun

Källa: Täby kommun

Källa: Täby kommun

”Tibble 2.0”:

Den nuvarande Esplanaden fortsätter in i området till en ny stor park. Parken med restauranger och fik ska fläta samman de omkringliggande skolorna, näringslivet och en ny science park.

En ny stor idrottshall ska byggas med möjligheter att nyttja taket, även en ny grundskola ska byggas med skolgård på taket. I spetsen ska en hög byggnad resas. Två fotbollsplaner ska ligga på östra sidan av spåren och den andra där Tibblehallen ligger idag.

Källa: Täby kommun

Källa: Täby kommun

”Mix max Tibble”:

I detta förslag går det ett urbant stråk från Täby centrum ner till det nya Tibble Torg. Skolorna ligger här utspridda och ett grönt stråk korsar området från Grindtorp till Scoutparken.

Bussterminalen ska läggas norr, nära Tibble station. Ett stort aktivitetshus ska byggas med utrymme för idrott och kultur. På taket ska man anlägga en fotbollsplan. Idén med förslaget är att strukturen bryts upp i små kvarter. Placeringen av fotbollsplanerna är liknande förslaget i Tibble 2.0.

Källa: Täby kommun

Källa: Täby kommun