Nya förskolan ska efterlikna ett garage

En ny förskola för 90 barn planeras i Axelsberg. Förskolan ska till utseendet efterlikna – ett garage. Just nu kan man tycka till om förslaget.

  • Publicerad 12:29, 20 dec 2016

Det finns många smakriktningar inom arkitekturen. Men kanske är det första gången en ny förskola måste efterlikna ett garage.

Orsaken är att förskolan ska ersätta ett befintligt garage, som anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Garaget ligger vid ett av de klassiska skivhusen nära Axelsbergs centrum.

– Jag vill poängtera att den nya förskolan kommer att skilja sig betydligt från ett garage, och ha en helt annan öppenhet med stora fönster och entréer ut mot gata och parkstråk, säger Caroline Henrysson på stadsbyggnadskontoret.

Den del av garaget som ligger ovan jord ska rivas, medan de underjordiska parkeringarna blir kvar.

Förskolan som ska få sex avdelningar med 90 förskoleplatser, ska alltså likna garaget för att smälta in i omgivningen.

Den nya byggnaden blir dock något större än det nuvarande garaget, och delar av den befintliga bostadsgården kommer att göras om till förskolegård. Det har prövats om det går att lägga en lekgård på taket, men enligt stadsbyggnadskontoret skulle det bli för dyrt. Det skulle även riskera att störa grannarna.

Just nu finns förslaget utställt på Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. Den som har synpunkter på förslaget måste ha skickat in dem till stadsbyggnadskontoret senast den 3 februari 2017.

 

Fakta

Stora byggen på G i Axelsberg

Två stora planprojekt pågår i området vid Axelsberg

Detaljplaneförslaget för kvarteret Fader Bergström: 470 bostäder och två förskolor om totalt 12 avdelningar

Detaljplaneförslag för Axelsbergs centrum: 500 bostäder och omvandling av själva centrumanläggningen

 

Källa: Stadsbyggnadskontoret
Visa merVisa mindre