Hoppfull. ”Utvärderingen har visat att fredningsområden har positiv inverkan på förekomsten av gädda”, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent. Foto: Länsstyrelsen/Mostphotos

Nya fiskeregler ska gynna gäddor och andra rovfiskar

För att gynna återväxten av bland annat gädda i Östersjön föreslås flera nya områden fredas från fiske. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla redan i vår, men först ska berörda få tycka till.

  • Publicerad 06:40, 14 jan 2021

Vi vill att det ska vara ett rimligt skydd. Annars riskerar rovfisken att försvinna från våra vatten. Man behöver inte vara Einstein för att se det.

– Det känns utmärkt, säger Henrik C Andersson, fiskevårdskonsulent på Länsstyrelsen som jobbat med underlaget till de nya fiskereglerna sedan 2017.

Mer än 30 nya områden i länet fredas

De nya reglerna föreslås gälla i 64 helt nya och 29 justerade fredningsområden för fisk längs kusten – från norra Uppsala län ner till och med Kalmar län.

Av de nya områdena är hälften, 32, i Stockholms skärgård, varav fyra i Vaxholm och Österåker.

Tio nya områden föreslås i Värmdö, tre i Haninge och två i Lidingö. Övriga tretton ligger i Norrtälje och Nynäshamn. I några områden, bland annat ett i Österåker föreslås fiske förbjudas året runt.

Ska skydda gädda och annan rovfisk

I de flesta fall rör det sig om områden som fredas under våren för att skydda framför allt gädda, gös och abborre.

I andra fall ska fredningen gälla på hösten är för att skydda havsvandrande öring. I sex områden föreslås fiskeförbud året runt.

De nya reglerna var på gång redan för ett år sedan, men så blev det inte då. Att det hela tagit så lång tid har Henrik C Andersson tidigare förklarat med att det handlar om ett stort geografiskt område och man velat ha ett ordentligt underlag för att fatta beslut.

Förslagen innehåller också nya minimimått för infångad gös, nya fångstbegränsningar för gädda, gös och öring som mer ska stämma med vad som gäller längs Sveriges Östersjökust norr om Uppsala län.

Allmänheten har chans att tycka till

Förslagen har nu gått ut på remiss till flera regionala och lokala intressenter och även allmänheten får tycka fram till 20 januari. Sedan ska länstyrelsen ge sin syn innan Havs- och vattenmyndigheten fattar beslut. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla från den 1 mars 2021.

– Jag ska sätta mig ner och svara på remissen nu, säger Lars Lindqvist, ordförande i Vaxholms fiskevårdsområdesförening.

Han är mycket glad över de nya reglerna men vill helst ha en längre fredningsperiod i Vaxholm med tanke på den nya "gäddfabriken" på Bogesund, och eftersom lekperioden kan inträffa tidigare på året när det är varmare.

Vill värna fisket i framtiden

– Vi vill att det ska vara ett rimligt skydd. Annars riskerar rovfisken att försvinna från våra vatten. Man behöver inte vara Einstein för att se det. Men vi vill också att allmänheten ska komma åt att fiska, vi är ju fiskare själva.
– Jag vill ska finnas ett bra fiske i framtiden.

Henrik C Andersson påpekar att de nya reglerna kan ändras i framtiden:

– Om bestånden försämras ytterligare måste vi skärpa reglerna ytterligare och om bestånden blir bättre kan vi ta bort regler.

Här ska det bli fiskeförbud

Örsö, fladan (Österåker) – Totalt fiskeförbud året runt

Kyrkfjärden (Österåker/Vaxholm)

Vaxholm - allt vatten innanför (väster om) broarna (Vaxholm)

Siviken (Vaxholm)

Gråviken, Lidingö – Totalt fiskeförbud året runt

Ekholmsnässjön, Lidingö – Totalt fiskeförbud året runt

Hjälmösundet, Norra (Värmdö)

Hjälmösundet, Södra (Värmdö)

Norrviken, Norra Gällnö (Värmdö) – Totalt fiskeförbud året runt

Träsket, Bolviksnäs (Värmdö) – Totalt fiskeförbud året runt

Älgkilen (Värmdö) – Totalt fiskeförbud året runt

Norrviken (Värmdö)

Våmfjärden (Värmdö)

Prästmaren/Kuggmaren (Värmdö)

Jungfruskär (Värmdö)

Orrösundet (Värmdö)

Bihagsmar (Haninge)

Norrviken (Haninge)

Toren (Haninge)

Visa merVisa mindre