SKA BLI SÄKRARE FÖR CYKLISTERNA. Lövstavägen är en av gatorna som det nu ska införas trafiksäkerhetsåtgärder. Foto: Mikael Andersson

Nya farthinder planeras på sju gator

Med start nästa år planeras nya farthinder för 30 miljoner kronor på sju gator i Hässelby-Vällingby. Det är gator med mycket busstrafik det handlar om.

  • Publicerad 18:40, 3 dec 2020

Under parollen "Dags för bilarna att sakta in" kommer nu trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) med ett nytt trafikåtgärdspaket. Syftet enligt honom är att göra det säkrare för gående och cyklister längs stadens gator.

Den 10 december väntas trafiknämnden ta beslut om att bygga totalt 150 nya fysiska farthinder för bilar i Stockholm. Framför allt i anslutning till skolor och förskolor.

Ska förbättra för busschaufförerna

– Om en oskyddad trafikant blir påkörd i en hastighet över 30 kilometer i timmen är sannolikheten att dö väldigt mycket högre, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén till Mitt i.

På trafiknämnden i denna vecka fattar staden beslut om trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby för 30,6 miljoner kronor.

– Det är ett sätt att förbättra bussförarnas arbetsmiljö, det blir mindre guppigt då, säger Daniel Helldén.

Busskuddar och belysning

Det handlar om att öka säkerheten för gående och cyklister utan att försämra framkomligheten för bussar. Så kallade busskuddar, avsmalnade körfält, upphöjningar av övergångsställen och mer belysning är de vanligaste åtgärderna.

Busskuddarna är gupp som är nersänkta i körbanan. Bussarna kan passera med hjulen på var sin sida, medan bilar som inte är lika breda måste rulla över hindret.

Gatorna i Hässelby-Vällingby

Blomsterkungsvägen, Hässelby/Backlura

Trafiksäkerhetsåtgärder föreslås på tre platser samt förbättrad gatubelysning. Busshållplatserna tillgänglighetsanpassas. Övergångsställena byggs om till upphöjda passager.

Fyrspannsgatan, Hässelby Strand

Förbättrad gatubelysning införs och övergångsställena tillgänglighetsanpassas och får busskuddar. Delar av gatan är olycksdrabbad och farthindrena anses nödvändiga för att de nya hastighetsgränserna ska hållas.

Kirunagatan, Vällingby

Trafiksäkerhetsgåtgärder och förbättrad gatubelysning ska införas. Övergångsställen förses med busskuddar. Ett nytt tillgänglighetsanpassat övergångsställa anläggs över anslutande Bräckegatan. Farthindrena anses nödvändiga för att de nya hastighetsgränserna ska hållas.

Lövstavägen, Hässelby

Förbättrad gatubelysning och övergångsställen tillgänglighetsanpassas. Busshållplatser tillgänglighetsanpassas. Delar av Lövstavägen anses vara olycksdrabbad.

Skattegårdsvägen, öster om Bergslagsvägen, Vällingby

Trafiksäkerhetsgåtgärder och förbättrad gatubelysning ska införas. Farthindrena anses nödvändiga för att de nya hastighetsgränserna ska hållas. Övergångsställen tillgänglighetsanpassas och byggs om till upphöjda passager. Trafiksäkerhetsåtgärder bedöms som nödvändiga eftersom det finns mycket barn- och ungdomsverksamhet längs vägen.

Vinstavägen, Vinsta

Förbättrad gatubelysning och busskuddar införs.Trafiksäkerhetsåtgärder bedöms som nödvändiga eftersom det finns mycket barn- och ungdomsverksamhet längs vägen.

Täbylundsvägen, Nälsta

Totalt åtta genomgående gång- och cykelbanor föreslås, men de kommer bara att anläggas om det inte ökar vibrationerna i fastigheter längs vägen.

Visa merVisa mindre

NYA ÅTGÄRDER PÅ GÅNG. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) föreslår en rad nya åtgärder för att öka säkerheten för cyklister och gående på gatorna, däribland i västerort. Foto: Claudio Britos

Hela satsningen beräknas kosta 150 miljoner kronor. Förutom farthindren ingår i projektet även ny belysning och åtgärder för bättre tillgänglighet.

Till exempel att jämna ut kantstenar så att det blir lättare att ta sig fram med rullstol, och att anpassa strukturen på olika ytor så att de blir lättare att identifiera för synskadade.

– Det kan vara att göra underlaget lite knottrigt så man känner var övergångsstället är, säger Daniel Helldén.

Betyder förändringarna att gående och cyklister får det bättre på bilisternas bekostnad?

– Det är klart att det påverkar de som kör bil. Men det handlar om att öka säkerheten för alla i trafiken, och det tror jag att alla i grunden vill, säger Daniel Helldén och fortsätter:

– Höll alla bilister hastighetsgränsen skulle vi inte behöva fartgupp.

Fotgängare i kollision med motorfordon vanlig dödsorsak

Bakgrunden till åtgärderna är ett pågående arbete där staden ser över och justerar hastigheterna på stadens huvudgator.

Enligt staden visar statistiken att den vanligaste dödsolyckan i trafiken de senaste tio åren har varit fotgängare i kollision med motorfordon.

Åtgärder som presenteras för trafiknämnden nu i december är förslag inom den andra etappen i arbetet, där åtgärder införs på gator med mycket busstrafik. 2018 togs beslut om en första etapp.

Nästan halva budgeten oförbrukad i första etappen

Då tilldelades trafikkontoret 80 miljoner kronor för att bygga 64 trafiksäkerhetsåtgärder på cirka 15 gator i Hässelby-Vällingby med mindre busstrafik fram till 2021.

När första etappens arbeten nu närmar sig sitt slut visar det sig att nästan hälften av budgeten, 37 miljoner kronor, inte behövt användas. Pengarna går tillbaka till trafiknämnden.