Arbete pågår. Pågående arbete med farthinder på Fyrspannsgatan i Hässelby strand. Foto: Pekka Pääkkö och Filip Magnusson

Nya farthinder i Hässelby-Vällingby på väg upp

Reaktionerna var starka bland Hässelbybilisterna när farthinder byggdes på Maltesholmsvägen förra året. Nu har nästa etapp trafikåtgärder i stadsdelen börjat byggas. De beräknas vara klara nästa sommar.

  • Publicerad 13:14, 30 nov 2021

Kanske har du som Hässelbybo redan sett att nya farthinder är på väg upp på Fyrspannsgatan och Blomsterkungsvägen i Hässelby. Flera andra är på väg.

Ett år efter att den första etappen åtgärder stod klar i Hässelby-Vällingby har en andra etapp i stadsdelen inletts på sju gator med mycket busstrafik. Projektet kostar staden cirka 31 miljoner kronor och i juni 2022 ska farthindren vara klara.

Många vägar får ändrad hastighet

Totalt är det 24 vägar i Hässelby-Vällingby som fått eller får en förändrad hastighetsgräns under 2021 och 2022. I nästan samtliga fall en sänkt sådan.

Nya farthinder planeras på sju gator

Kritik väntas

Men reaktioner på farthindren är att vänta. De så kallade busskuddarna gav minst sagt blandade reaktioner bland trafikanterna på Maltesholmsvägen i fjol.

Nio av 14 farthinder på Maltesholmsvägen måste göras om

Arbete pågår. Pågående arbete med farthinder på Fyrspannsgatan i Hässelby strand. Foto: Filip Magnusson

– Men vi måste få bilisterna att hålla nere hastigheterna. Vi gör åtgärderna vid utsatta platser, där barn och förskolor finns. Det är där de behövs. Detta är ett generellt problem i staden. Vi vet att bilisterna har svårt att hålla hastigheten, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Barnen i fokus

Syftet är framförallt att göra staden säkrare att gå och cykla i, särskilt för barn.

Flera klagomål på de nya farthindren i Hässelby

Även i andra delar av staden genomförs trafiksäkerhetsåtgärderna och hela satsningen beräknas kosta 150 miljoner kronor. Nio personer dödas och drygt 4 000 skadas varje år i Stockholmstrafiken enligt en rapport från Stockholms stad, vilket Mitt i berättat tidigare. Trafikverkets och stadens mål är noll döda.

Stockholm köper in egna fartkameror

Synpunkter på framkomligheten under trafikarbetena kommer dock. Här är Daniel Helldén självkritisk.

– Jag tror det grävs tusen gånger årligen i staden, men det är inget försvar för att det blir fel. Det ska vara säkert för gående, cyklister och motorfordon under arbetenas gång. Man ska inte acceptera att en cykelbana plötsligt går rätt ut i trafiken.

Halva budgeten för trafiksäkerhetsåtgärder oanvänd

Andra etappen. Nylagt farthinder på Fyrspannsgatan i Hässelby strand. Foto: Filip Magnusson

Får ni mycket synpunkter?

– Ja. Men jag skulle säga att det är fler som vill ha farthinder, framförallt oroliga föräldrar, än som klagar på dem. Självklart finns det bilförare som tycker det är besvärligt. Jag hade gärna sett hastighetskameror och geofencing i stället. Vi vet att kameror har jättestor effekt på hastigheterna.

Staden planerar att sätta upp hundratals egna fartkameror utanför skolor och förskolor runt om i staden med start under 2022. 

– Kontoret förbereder upphandlingarna kring kamerorna. Men vi måste få med polisen på att ta emot våra bilder, säger Daniel Helldén.

Geofencing då? Jo, det är digitala "staket" som just nu testas i stadsmiljö i bland annat Stockholm. Fem tunga lastbilar i området Hornsgatan och Torkel Knutssongatan ingår i testet.

Krävs nationella beslut

Staketen kan i praktiken göra att endast tillåtna fordon kan köras inom ett område eller att hastigheten på uppkopplade fordon begränsas till en högsta tillåtna hastighet. Det krävs dock nationella beslut för att staden ska kunna använda geofencing för att styra hastigheten hos privatbilister.

Nu förändras hastigheten i Hässelby-Vällingby

Sju vägarna i Hässelby-Vällingby som får farthinder under 2021-2022

Blomsterkungsvägen 
Tre övergångsställen byggs om till upphöjda passager. Övergångsställena höjs i nivå med trottoarkanten, vilket gör det lättare att korsa gatan och innebär att hela övergångsstället fungerar som ett stort fartgupp.

Fyrspannsgatan
Två övergångsställen förses med busskuddar, som gör att bilar behöver sakta in, medan bussar kan köra förbi obehindrat.

Kirunagatan 
Två övergångsställen förses med busskuddar.

Lövstavägen 
Ett övergångsställe förses med busskuddar.

Skattegårdsvägen
Tre övergångsställen byggs om till upphöjda passager.

Vinstavägen 
Ett övergångsställe förses med busskuddar.

Täbylundsvägen 
På åtta platser byggs genomgående gång- och cykelbanor.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Dessa hastighetsgränser kommer gälla i staden framöver

Enligt staden är olyckorna flest på gator där hastigheter upp till 50 kilometer i timmen är tillåtna. År 2026 ska den fartgränsen helt ha fasats ut i Stockholm.

Även 70 kilometer i timmen ska tas bort.

I stället är det 30, 40 och 60 kilometer i timmen som ska gälla.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre