Nya ekar ska planteras i söderort. Foto: Mostphotos

Nya ekar ska planteras i söderort

Nu ska det gallras och planteras nya ekar för miljontals kronor i söderort. Förstärkningen av ekskogarna är en del av projektet Grönare Stockholm där sju stadsdelar är prioriterade.

  • Publicerad 17:11, 4 jun 2018

Nu förstärks de regionala eksambanden på flera håll i söderort. Det handlar om röjning, plantering av nya träd och utläggning av död ved. Det gynnar faunan och floran knuten till ved och ska samtidigt vara trygghetsskapande.

I Hagsätraskolgen-Rågsveds frirområde beräknas satsningen kosta 4 miljoner kronor och i Larsboda-Sköndal 2 miljoner kronor.

I Rågsveds friområde-Fagersjöskogen ska både eksambandet och våtmarkssambandet förstärkas.

Sju stadsdelar är prioriterade

Planteringen av ekarna är en del i projektet Grönare Stockholm som syftar till att generellt stärka stadens gröna kvaliteter i alla stadsdelar. I samband med beslutet utökades trafiknämndens investeringsbudget med 300 mnkr under åren 2017-2019, med avsikt att genomföra satsningar i de sju stadsdelar som utpekats som prioriterade av kommunfullmäktige. Det ska byggas en tunnel för bland annat groddjur under Magelungsvägen och kärr/våtmark ska restaureras. Insatserna beräknas kosta 8 miljoner kronor.

Satsningen är en del av projektet Grönare Stockholm som syftar till att generellt stärka stadens gröna kvaliteter i alla stadsdelar. Trafiknämndens investeringsbudget har utökats med 300 miljoner kronor under åren 2017-2019, med avsikt att genomföra satsningar i de sju stadsdelar som utpekats som prioriterade av kommunfullmäktige.