bommat. Det ska bli svårare att låsa upp vägbommar i Järva, när staden installerar nya digitala lås. Genrebild. Foto: Mostphotos

Nya digitala lås på bommar i Järva

Bommarna runt om i Järva ska få nya digitala lås. Stadsdelarna har länge haft problem med olovlig fordonstrafik, och har nu tagit ett gemensamt krafttag för förändring.

  • Publicerad 15:27, 19 aug 2020

I medborgardialoger och trygghetsmätningar har det på senaste tiden framkommit att olaglig fordonstrafik är en stor anledningen till otrygghet i Järva.

I ett samverkansprojekt har därför Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, polisen och föreningen Fastighetsägare i Järva nu gemensamt tagit fram ett låssystem som är digitalt och som ska hindra fordon från att ta sig förbi avspärrade platser. Finansieringen kommer från stadens trygghetsfond.

– Olovlig bilkörning på gång- och cykelvägar, på torg och i parker har pekats ut som ett stort problem, och många känner sig otrygga på grund av detta. Områden är ofta planerade med trafikseparering, vilket ignoreras, säger Mats Grönvik, parkingenjör i Rinkeby-Kista, och fortsätter:

– Det har varit problem med obehörig trafik trots redan befintliga bommar, eftersom de ofta lämnas öppna eller bryts upp. Något behövde göras.

500 bommar i Järva

De nya installationerna innebär att bommarna kommer att vara stängda och låsta i framtiden. Bara de som verkligen behöver åka förbi – som ambulans, polis, räddningstjänst och en del arbetsfordon för till exempel parkskötsel – kommer att få behörighet till nycklarna.

– Det är ett väldigt flexibelt system som kan installeras i redan befintliga lås, som hänglås och låskolvar och liknande. Det är bra eftersom man inte behöver dra el eller nätverk till bommen, vilket hade blivit kostsamt. På det här sättet blir det förhållandevis enkelt, säger Mats Grönvik.

Stadsdelarna har gjort inventeringar och kommit fram till att det finns ungefär 500 bommar i Järva. Till att börja med har 30 digitala lås installerats, för att testa systemet.

– Staden äger cirka hälften av de befintliga bommarna, och kommer att fortsätta installera digitala lås på dessa, samt sätta upp nya bommar med lås. Vi hoppas även på att få med oss ansvariga för de andra bommarna, säger Mats Grönvik.

Kan söka dispens

Om man behöver köra på gång- och cykelvägar kan man ansöka om dispens från trafikförordningen hos tillståndsenheten.

– Då kan man till exempel få tillgång till en nyckel en begränsad tid, innan låset kodas om. På så sätt går det inte att missbrukas, säger Mats Grönvik.

Han tror att de nya låsen kommer innebära ett lyft för stadsdelarna

– Jag hoppas att Järva blir tryggare och att den olovliga körningen minskar drastiskt. Det måste ske en beteendeförändring. I dagsläget är folk så vana vid att tänka "jag ska ju bara åka in här och fixa en liten sak, det är väl ingen fara", men det fungerar inte att alla tänker så, det kan bli livsfarligt.

Reglerna

I Järva råder förbud mot att köra på gångstråk, parkvägar, innegårdar och torg. Kör du ändå på gång- och cykelbanor bryter du mot trafikfördningen och kan straffas med böter. 

Du som har särskilt behov kan ansöka om dispens hos trafikkontoret. Dispensansökningar kostar 300 kronor för färdtillstånd, och 800 kr för parkeringstillstånd.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre