Damm. Snart kommer Ängsholmsparken att få tre nya dagvattendammar som ska rena vattnet från Gribbylund till Rönningesjön. Foto: Gribbylunds fastighetsägareförening

Nya dammar ska rena Rönningesjön

Tre nya dagvattendammar ska anläggas i Ängsholmsparken. Detta för att förbättra vattenkvaliteten i Rönningesjön.

  • Publicerad 17:14, 28 sep 2020

Det kommer finnas stora gräsytor kvar för lek och fotboll.

Täby kommun börjar nu arbetet med att göra om Ängsholmsparken. Tre nya dagvattendammar ska nämligen komma på plats.

– I dag leds vattnet ner till Hästängen, men dammarna där är inte tillräcklig, säger Andreas Jacobs, va-projektör på Täby kommun.

Dagvatten är det regn- och smältvatten som kommer från vägar, parkeringsplatser, tak, trädgårdar och annan mark och det innehåller mycket föroreningar.

– Dammarna kommer att rena dagvatten från Gribbylunds centrum och kringliggande bebyggelse, säger Andreas Jacobs.

Träd ska fällas

Två av dammarna ska ligga bredvid varandra, på platsen för det dike som finns i parken i dag. Den tredje dammen kommer att ligga precis söder om koloniområdet.

Runt fem till tio träd kommer att fällas i parken för att göra plats för dammarna. Dock ska nya träd i anslutning till dammarna. Även blomsterrabatterna bredvid diket kommer tas bort och ersättas med nya blommor på annan plats. Planen enligt kommunen är att det ska bli ett lyft för hela parken.

– Man ska göra naturliga dammar som ser vackra ut med slacka slänter och grunda strandkanter. Det blir en trevlig plats för barn att upptäcka vattenmiljön. Tillsammans med en vuxen, så klart, och vi uppmanar inte till bad, säger Andreas Jacobs.

Kosta sju miljoner kronor

Hela projektet kostar runt sju miljoner kronor och arbetet ska vara klart under våren 2021. Tills dess kommer arbete pågå i parken.

– Det kommer finnas stora gräsytor kvar för lek och fotboll. Under byggtiden stängslar vi bara in det som behövs och även då blir mycket gräsyta kvar.

Bättre vattenkvaliteter

Tanken är att dammarna ska rena dagvattnet innan det når Rönningesjön. Slutmålet är att Rönningesjön ska få bättre vattenkvalitet.

– Vi har länge jobbat med dagvattenrening till Rönningesjön och i dag är det ganska bra värden i sjön. Men de här dammarna kommer att göra den slutliga skillnaden så att sjön kan börja återhämta sig på riktigt. Renar man inte dagvattnet riskerar man övergödning och algblomning bland annat, säger Andreas Jacobs.

Dagvatten

*Dagvatten går genom ett ledningsnät i Täby som är drygt 20 mil.

*Det finns även fem kilometer tunnlar och cirka tre mil diken.

*Dagvattnet leds oftast med självfall till närmaste sjö eller vattendrag.

*På ett tjugotal platser genomgår dagvattnet någon anläggning för fördröjning eller rening, innan det släpps ut.

Visa merVisa mindre

Staket. Nu har staketet kommit på plats i parken, bakom det inhägnade området ska man nu göra i ordning Foto: Bertil Norin