Cykelälskare. Södra Götgatan har fått bredare cykelbanor. Landstingets cykelkansli ska jobba för att det finns bra cykelbanor i hela länet – året runt. Foto: Karin Nilsson

Nya cykelkansliets svåra uppdrag: Fixa bra cykelbanor i hela länet – året runt

Nya pendlarstråk, bättre snöröjning och skarpare cykelplanering ute i kommunerna. Landstinget drar nu igång utlovade cykelkansliet.

  • Publicerad 16:40, 23 feb 2016

Det är ett löfte i den borgerliga alliansens budget för landstinget som nu infrias när politikerna trycker på startknappen för ett cykelkansli.

Cykelkansliet finansieras av landstinget, länsstyrelsen och Trafikverket och syftet med samarbetet är att göra hela länet till ett föredöme på cykelområdet. Målet är att cykeln ska stå för 20 procent av länsbornas resor till 2030 jämfört med dagens fem procent.

Bättre vinterväghållning

Cykelkansliets uppdrag blir att driva på kommunerna så att de samordnar nya pendlarstråk och cykelbanor, får en lika bra vinterväghållning oavsett kommun och sprida information om cyklingens fördelar.

– Den stora nyheten nu är att Trafikverket och länsstyrelsen ställer sig bakom det här och går in med pengar. Två viktiga regionala aktörer som backar upp oss, säger Gustav Hemming (C),

Rekrytering av personal pågår. Att döma utifrån de 1,2 miljoner kronor som cykelkansliet får per år handlar det om mellan två och tre personer.

Gustav Hemming har höga förhoppningar. Han tror att cykelkansliet kan spela en stor roll när det gäller att driva på så att länet får 850 kilometer cykelstråk i toppform till 2030.

– Vi gör inte det här för att  det är kul att cykla utan för att regionen växer snabbt. Kan vi flytta över en stor del av trafiken till cykel är det bra för miljön, trängseln och för folkhälsan. Att arbeta med de här frågorna ger stora samhällsekonomiska vinster, säger Hemming.

Cykla lätt oavsett kommun

En konkret sak som cykelkansliet har att jobba för är att se till att cyklister som rör sig mellan kommungränserna inte plötsligt befinner sig på en landsväg utan skyddande funktion.

– Och ska man dra den fulla nyttan av ökad cykelpendling måste det också under vinterhalvåret. Underhållsfrågorna är nästan lika viktiga som själva cykelvägarna, säger Gustav Hemming.

Det här gör cykelkansliet

Kansliet kommer att ligga under Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplaneförvaltning och kommer, tillsammans med väghållarna, arbeta med att:

Identifiera vilka delstråk som ska prioriteras

Identifiera behov av olika åtgärder, utredningar och ansvarsfördelning för de respektive delstråken i den regionala cykelplanen.

Identifiera och verka för olika finansieringsmöjligheter för utbyggnad eller kvalitetshöjning/upprustning av regionala cykelstråk.

Samordna drift och underhåll av de regionala cykelstråken, i syfte att höja kunskapsnivåer och få igång verkstad.

Sprida kunskap och erfarenheter på cykelområdet och stötta länets väghållare i arbetet med att bygga ut de regionala cykelstråken.

Ordna mötestillfällen, en årlig konferens och vid behov enklare seminarier i syfte att sprida kunskap och erfarenhetsutbyte på området cykel.

Skicka ut nyhetsbrev och samla uppdaterad cykelinformation på Internet för kontinuerlig informationsspridning.

Årligen ta fram ett regionalt cykelbokslut som följer utvecklingen av de regionala stråken och cykling i länet.

Agera bollplank hur deltagande aktörer kan främja cykling hos personalen.

Landstinget, länsstyrelsen och Trafikveket bidrar med 350 000 kronor per år och part.

Visa merVisa mindre