Åtgärder i riktning mot Stockholm. Foto: Bild från trafikkontoret i Stockholm

Nya cykelbanor på Bällstabron nästa år

Bällstabron kallas för en svag länk för cyklisterna. Nu ska det bli ändring på det. Enkelriktade cykelbanor i båda riktningar ska byggas på bron mellan Bromma och Sundbyberg.

  • Publicerad 15:12, 17 nov 2020

Vi ska inte ha denna typ av undermålig cykelinfrastruktur

På båda sidor om bron finns redan cykelbanor, men att hoja på själva bron kan vara lurigt.

– Bällstabron är en av de svagaste länkarna i ett viktigt cykelpendlingsstråk. I dag tvingas cyklister trängas med bilar och fotgängare vilket skapar en klart trafikfarlig situation. Det bygger vi nu äntligen bort, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Stockholms stad och Sundbybergs stad gör därför gemensam sak och bygger nästa år enkelriktade cykelbanor i båda riktningar på bron.

Den totala kostnaden för projektet väntas landa på 13 miljoner kronor. Stockholm står för en miljon mer än Sundbyberg.

Någon gång under nästa år ska bygget sätta i gång. Själva arbetet väntas ta fyra månader och delas upp i två faser. Under varje fas stängs bron av åt ena hållet och ett körfält i vardera riktning hålls då öppet.

Tidigare fanns planer att ta bort ett körfält för fordon, men nu behålls utrymmet så att bussar och andra fordon ska komma fram även i framtiden.

Dock smalnas både körfält och gångbanor av.

– Cyklandet har ökat kraftigt, Inte minst här då befolkningen i Bromma och Sundbyberg. Vi ska inte ha denna typen av undermålig cykelinfrastruktur i ett växande hållbart Stockholm, säger Daniel Helldén.

Inom kort väntas Stockholms politiker godkänna genomförandebeslutet.

I Sundbyberg finns sex miljoner kronor avsatta för projektet och avtalet med Stockholm är godkänt av tjänstemän och politiker.

Förhoppningar om att staten ska kunna stå för en del av kostnaden finns också.

– Vi tycker det är otroligt roligt att kunna genomföra detta samverkansavtal med Stockholms stad. Resenärerna ser inte var gränsen för kommunerna går och det är vår uppgift att få bort de felande länkarna och skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister, säger Tomas Lindvall, teknisk chef på samhällsbyggnads -och serviceförvaltningen i Sundbyberg.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Här är polisens största bil – plats för sex hästar

Nyheter "Som en polisstation på hjul" Här är Stockholmspolisens nya radiobil som kan köra ut sex hästar och sju poliser samtidigt vid större uttryckningar eller i sökandet efter försvunna personer.tisdag 24/11 12:09

Nya större Örskolan ett steg närmare

Nyheter Byggplanerna har väckt stora protester Trots många synpunkter tar staden nu ett stort steg mot nya Örskolan som ska ta emot 630 elever. Men tidigast 2024 kan skolan öppna.måndag 23/11 14:10