Rivs. Dagens sim- och idrottshall ska rivas och ett stort område utmed Personnevägen ska nu undersökas inför bygget av en ny hall, bostäder och lokaler. Foto: Elina Lundberg & Stockholms stad

Nya byggplaner längs parkstråk vid Hägerstensåsen

Förutom en ny idrotts- och simhall kan det också bli många nya bostäder utmed Personnevägen. Nu tittar staden på var det kan byggas.

  • Publicerad 16:40, 24 aug 2020

Mellanbergsparken kommer inte att se ut som på 90-talet igen

I början av förra året slog den grönblåa majoriteten fast att den slitna Västertorpshallen ska rivas och att en ny bad- och idrottsanläggning ska byggas på andra sidan Personnevägen, någonstans i Mellanbergsparken.

Nu vidgar staden planerna och börjar även utreda bygget av “ett större antal bostäder och lokaler” i gränslandet mellan Hägerstensåsen och Västertorp.

Stort område ska undersökas

Johan Nilsson (M), ordförande i exploateringsnämnden och andre vice ordförande i stadsdelsnämnden, tycker att det behöver tas ett helhetsgrepp om området, som sträcker sig från E4 till Avgiftsvägen, innan en ny hall byggs.

– Vi behöver titta på var vi kan ha bostäder, en idrottsanläggning, grönytor och rekreation så att vi inte förhastat anlägger en hall på ett sätt som vi får ångra i efterhand, säger han.

Hur många bostäder som kan bli aktuella och var de kan stå är för tidigt att säga. En plats som just nu utreds för ett bostadsbygge är ytan där dagens hall står, men det kan också byggas i andra delar av området. Enligt exploateringskontoret ska dock mycket av de gröna områdena på sträckan bevaras.

I Mellanbergsparken finns idag förskolepaviljonger och modulhus med tillfälliga bygglov och många Hägerstensbor hade väntat sig att parken skulle återställas på sikt när de tas bort.

Så här säger Johan Nilsson till dem som nu blir oroliga för att grönytor längs Personnevägen kan försvinna.

– Mellanbergsparken kommer inte att se ut som på 90-talet igen när allt var ett grönt öppet stråk. Det ska vara väl tilltagna grönytor men man kan tänka smartare idag, säger Johan Nilsson.

Nytt urbant stråk

Han anser till exempel att gräsmattan vid utomhusbadet, som idag är inhägnad, kan användas mer året runt om staketet tas ner och utepoolen blir en del av den nya simhallen.

I stadens översiktsplan som klubbades 2018 under det rödgrönrosa styret slås det fast att Personnevägen “bör omvandlas till ett urbant stråk kantad med ny blandad bebyggelse”.

– Bostäder behövs i Stockholm och det här skulle kunna bli en trevlig stadsgata om vi får bostäder, fina gårdar och parker. Då blir det mer liv och rörelse dygnet runt och tryggare än idag, säger Johan Nilsson.

Tillfälligt bygge. Nybyggda modulhus står idag i parken. Foto: Elina Lundberg

Visioner. Hägerstensbadet i Mellanbergsparken kan bli en del av den nya simhallen. Samtidigt kan delar av parken bebyggas med bostäder. Foto: Elina Lundberg

Så går arbetet med nya hallen

I februari 2019 togs beslut om att anvisa mark för en ny sim- och idrottshall i Mellanbergsparken. Sen dess pågår en förstudie om hallbygget.

Det här tar tid eftersom staden vill att en privat aktör ska bygga hallen som sen kan hyras ut till staden. I vanliga fall äger och driver staden hallarna på egen hand.

Om den blågröna majoriteten upphandlar bygget av simhallen blir det ett pilotprojekt.

För att bygget ska bli av krävs också en ändring av detaljplanen för Mellanbergsparken. Det arbetet utvidgas nu så att man även tittar på hur en större del av stråket utmed Personnevägen kan bebyggas.

Visa merVisa mindre