Nya bullergränser kan stoppa 5 000 bostäder i Vallentuna

Trafikverkets omritade bullerkarta för Arlanda har försatt kommunhuset i chock. De nya gränserna stoppar bostadsbyggande och därmed också förlängningen av Roslagsbanan till T-centralen och Arlanda, enligt kommunen.

  • Publicerad 10:20, 21 nov 2020

VI tycker att de bara har lyssnat på flygets företrädare.

Efter flera års utredande landade Trafikverkets förslag i september på kommunens bord. Ett förslag som utvidgar området för lågfartsflyg så att det omfattar större delen av Vallentuna – från Ormsta station upp till Lindholmen.

Därmed kan Vallentunas planer på över 5 000 nya bostäder gå om intet, något som välter omkull kommunens vision om att expandera kraftigt och genom en utbyggnad av Roslagsbanan komma närmare både Stockholm och Arlanda.

Bostäderna i Sverigeförhandlingen ska finansiera förlängningen av Roslagsbanan till T-Centralen och Odenplan. Därmed hotas även det projektet, menar kommunledningen. 1250 av de bostäderna hamnar inom det nya lågfartsområdet.

Men eftersom området är så stort blir det enligt kommunen också omöjligt att fortsätta bygga bostäder längs Roslagsbanan, såsom planerat i den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna tätort.

– I augusti 2018 antogs den fördjupade översiktsplanen. Tre månader senare presenterar Trafikverket sin karta. Där fanns inte ens våra utbyggnadsplaner med. Vi har försökt komma in i arbetet men bara bjudits in med armbågen, säger samhällsbyggnadschef Björn Stafbom.

120 sidor långt svar

Trafikverket har enligt Björn Stafbom varit ovilliga att lyssna på Vallentunas och andra kommuners synpunkter.

– VI tycker att de bara har lyssnat på flygets företrädare. Det finns ju möjlighet att styra trafiken i ett slags flygkorridorer så att området blir mindre. Varför undersöker man inte det innan man går ut på remiss? Särskilt som vi under den här perioden kommit i en situation där flyget minskat med pandemin.

Kommunens svar på Trafikverkets förslag är ett 120 sidor långt yttrande där de radar upp sina argument. Som att myndigheten inte lyckas bevisa varför bullret hamnar över otillåtna nivåer och att de agerat tvivelaktigt genom att luta sig mot uppgifter från Swedavia i stället för att göra en egen utredning. Och inte minst att kartan – som kallas riksintresseprecisering – ställs mot ett annat riksintresse: Roslagsbanan.

100 miljoner i skadestånd

Kommunen har kontaktat både riksdag och regering för att få gehör för sin sak. Vallentuna kommer också att begära 100 miljoner i skadestånd av Trafikverket.

– Vi har inte bara tecknat avtal i Sverigeförhandlingen. Vi har också lagt tid och skattepengar på att starta den här planeringen. Om en annan del av staten omöjliggör det måste vi förstås se på vad vi inte kan uppfylla i avtalet och vad det kostar oss i redan lagda utgifter, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

Riksintressen – vad är det?

Kommunerna ska ta hänsyn till riksintressena i sin översiktsplanering. Det är länsstyrelsen som granskar att detaljplaner inte strider mot riksintressena.

Trafikverket beslutar vad som blir riksintressen för väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Roslagsbanan blev riksintresse 2015.

Nu föreslås att skyddet för lågfartsflyget till Arlanda blir riksintresse. Totalt minskar markanspråket för Arlanda flygplats när den nya riksintressekartan beslutas. Men för Vallentuna blir det mycket större.

Visa merVisa mindre

Varför ändras bullergränserna?

Trafikverket har utvidgat området för så kallat lågfartsflyg mot Arlanda. Lågfartstrafiken får inte flyga på lägre höjd än 1000 meter över tätorter om den ljudnivån på marken är mer än 65 decibel.

Det är 5 decibel lägre än nuvarande lagstiftning. Sänkningen gjordes i en domstolsprövning som Naturvårdsverket ansökte om och som Trafikverket nu följer.

Inte bara Vallentuna påverkas. Även Upplands Väsby, Sigtuna och Uppsala ligger inom lågfartsområdet.

Visa merVisa mindre