Sydspetsen. Det är de två fastigheterna Förrådet 6 och Förrådet 19 i planområdets sydligaste spets som ska inkluderas i planerna. Foto: Huddinge kommun

Nya bostadskvarteren i Storängen växer

Ytterligare 1 650 bostäder planeras i omvandlingen av industriområdet Storängen. Nu växer planerna.

  • Publicerad 09:04, 11 dec 2019

Industriområdet Storängen håller på att förvandlas till nya bostadskvarter. Tre nya kvarter med 700 bostäder står snart klara i områdets norra del och ytterligare kvarter med 1 650 bostäder, torg, parker, förskolor och LSS-boende ska byggas ner mot Storängsleden.

Nu utökas detaljplanen för det kommande bygget för att tillåta exploatering av ytterligare två fastigheter i områdets sydligaste spets vid infarten från Storängsleden till Centralvägen. Det har möjliggjorts av att en av exploatörerna har köpt en närliggande fastighet där det tidigare körts farligt gods.

Planen är att detaljplanen ska kunna klubbas i slutet av 2020.