Visionsbild. Det nya området i Grödinge, inte långt från Kaggfjärden. Foto: Synk Arkitektur

Nya bostäder planeras på Grödingelandet

I Snäckstavik planerar Skogsbolaget Snäckstavik AB och kommunen för bostäder. Enligt förslaget handlar det om cirka 40 bostäder i form av enbostadshus, parhus, kedjehus eller radhus.

  • Publicerad 05:15, 21 feb 2021

Förslaget till ny detaljplan är ute på samråd till den 1 mars så att de som vill kan lämna synpunkter.

Botkyrka kommun skriver i sin presentation av förslaget att ”landskapskaraktären ska tas tillvara och nya bostäder ska placeras i bryn, intill vägar eller i kanten till det öppna landskapet.”

Kommunen påpekar att området är av riksintresse för kulturmiljön och att fasaderna på husen ska utföras i trä och att huvudsakligt takmaterial ska vara tegel eller trä.