Här, vid Djursholms torg, kan det bli både bostäder och butiker. Foto: Läsarbild Google

Nya bostäder och butiker när Djursholms torg ska rustas upp

Danderyds kommun planerar att utveckla området runt Djursholms torg och Samsöparken. Nu kan du tycka till om hur det ska se ut.

  • Publicerad 13:18, 23 apr 2019

Bostäder, butiker och samlingsplatser. Det är några av de saker som planeras att byggas vid Djursholms torg och Samsöparken.

Redan 2011 beslutade kommunstyrelsen i Danderyd att Djursholms centrum och Samsöparken skulle rustas upp. Flera bostadshus med plats för butiker föreslås byggas på platsen där den gamla bensinmacken stod.

Men på grund av att marken inte gick att bygga på innan saneringen är färdig har det dragit ut på tiden. Men nu är saneringen klar och det är dags för projektet att starta.

Lämna åsikter

I nuläget samlar Danderyds kommun in åsikter och förslag innan projektet går till samråd i byggnadsnämnden.

Fram till och med den 26:e maj kan den som har synpunkter på hur det bör se ut vid Djursholms torg svara på kommunens webbenkät.

Ändhållplatsen för buss 606 är placerad på platsen där det ska byggas. I samband med det kommer hållplatsen att flyttas till en annan central del i Djursholms centrum.

Utformningen av den föreslagna bebyggelsen har ännu inte bestämts.

Samsöparken föreslås rustas upp. Parken får en betydande del när fler bostäder byggs och nere vid vattnet har redan ett promenadstråk och brygga byggts.

Ett förslag för parken är att bygga lekmiljöer med utformning hämtad från Elsa Beskows litterära värld.