Förlängs? En förlängning av Spårväg city till Ropsten är den bästa kollektivtrafiklösningen när Norra Djurgårdstaden är klar. Foto: Sacharias Källdén

Nya beskedet om spårväg till Norra Djurgårdsstaden

Nu är utredningen om hur Norra Djurgårdsstadens kollektivtrafik bäst ska utformas klar.

  • Publicerad 09:20, 18 sep 2020

Frågan om hur kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden ska se ut har stötts och blötts under flera år där buss eller spårväg har varit den stora knäckfrågan. För tre år sedan inleddes en utredning för att bena ut frågan - nu är den klar.

Ny rapport: Mer spårväg bäst för Östermalm

Svaret?

På kort sikt handlar det om utökad busstrafik, med längre fordon och framkomlighetsåtgärder som längre busskörfält för att inte korka igen trafiken.

Det kan även bli tal om så kallade matarbussar, som går korta sträckor inom området och utökade turer på tunnelbanan, berättar trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) och miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

Det täcker behovet enligt trafikförvaltningen.

På längre sikt förordar trafikförvaltningen däremot att den sedan tidigare strandade spårväg city-förlängningen till Ropsten och hopkopplingen med Lidingöbanan genomförs för att möta trafikbehovet. Men då snackar vi omkring 2030, när NDS ska vara mer eller mindre färdigbyggt.

– Det här är en gammal surdeg som vi nu har tagit tag i, utrett grundligt och landat i att svaret är inte buss eller spår, utan att alla delar kommer behövas och på olika sätt som stadsdelen växer fram, säger Tamsons.

– Vi har försökt tänka hur vi bygger en klimatsmart stad med en attraktiv kollektivförsörjning på bästa sätt, snarare än att fastna i teknikvalet, säger Eriksson.

Spårväg har ju pekats ut som huvudspår redan från planeringsstart av NDS, och även för två år sedan i en delrapport. Har det behövts utredas på nytt i tre år för att landa i samma resultat?

– Ja. Initialt har frågan handlat om buss eller spårvagn och den här utredningen visar att frågan var felställd. Nu finns ett helhetsgrepp som vi saknat tidigare och som ger mer svar, bland annat har en delvis annorlunda sträckning mot Loudden utretts. Hade vi gått fram tidigare hade vi riskerat att bygga en lösning som måste göras om, säger Tamsons.

Men spårvagnen är villkorad enligt duon och fortfarande återstår många knäckfrågor innan något definitivt beslut tas i frågan. Bland annat måste staden bygga bostäder och kontor enligt plan och mark för att både buss- och spårvägsdepå i området måste säkras, enligt duon.

Men framförallt handlar det om pengar. Det krävs att fler vill lägga in slantar, liksom Stockholms stad och Lidingö, eftersom det handlar om en "mångmiljardinvestering" enligt Tamsons. Eriksson öppnar även upp för att fastighetsägare kan vara med i finansieringen.

– Det är spännande på längre sikt att spårvagn är den lösningen som ger bäst kapacitet. Men det förutsätter att fler står för notan. Jag för gärna såna diskussioner med de som är intresserade, säger han.

S: "Moderaterna måste lämna besked om Spårväg city"

Staden har tidigare krävt svar om kollektivtrafiken för att kunna planera bostadsbyggandet. Regionen har å sin sida krävt svar om bostadsbyggandet för att kunna planera kollektivtrafiken.

Landstingsmoderaterna: Stadens fel att Spårväg city blir försenad

Nu hoppas duon att utredningen kan lösa det dödläget.

– Utredningen har utförts i samråd med Stockholms stad och Lidingö och nu ska alla vara med och förvalta resultatet. Det här är inget som kommer ske imorgon, men vår förhoppning är att vi kommande år nu kan ha en grund för konstruktiva samtal om vägen framåt och landa i det som behöver komma på plats, säger Tamsons.

Spårväg citys förlänging

Från början var planen att förlängningen av Spårväg city till Ropsten skulle ha gjorts i samband med att upprustningen av Lidingöbanan var klar, redan 2015. Men projektet strandade.

2017 tillsattes en ny utredning om framtida kollektivtrafik till Norra Djurgårdsstaden. En andra delrapport 2018 pekade ut spårväg, som kopplas samman med Lidingöbanan, som den bästa kollektivtrafiklösningen. Nu är den tredje, och sista, delrapporten klar vilket summerar utredningen.

Visa merVisa mindre

Trafikborgarrådet nöjd med beskedet

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är nöjd med beskedet.

- Spårväg har legat till grund för hela planeringen av Norra Djurgårdsstaden så det är bra att det slutligen slås fast. På kort sikt måste busstrafiken i stan förstärkas men sedan måste spårvägen byggas för att få en vettig kollektivtrafik, annars blir det ett jätteproblem, säger han.

Hur mycket är staden villig att bekosta då för att se till att den byggs?

- I grunden är det en fråga för regionen som ansvarar för kollektivtrafiken. När vi gjorde förlängningen av Spårväg City till Klarabergsgatan vände vi oss till staten för pengar och jag ser att vi gör det även nu. Sedan finns det en del i våra gator som vi per automatik måste stå för när det byggs, så på så vis är det ett gemensamt arbete.

Visa merVisa mindre