Storstockholm ska få mycket nya tunnelbana och spårvagn kommande årtionden. Foto: Karoline Montero Araya

Nya besked om storsatsningarna på tunnelbana och spår

Nu är nya detaljer klara för storsatsningen på ny tunnelbana, spårvagn och bostäder i Storstockholm.

  • Publicerad 11:21, 21 apr 2017

Staten, kommunerna och Stockholms läns landsting gick i slutet av mars ut med att Spårväg syd ska byggas, att Roslagsbanan ska förlängas till T-Centralen, att Hagalund får en tunnelbanestation och att tunnelbana ska byggas till Älvsjö.

Beskedet: Här får Storstockholm ny tunnelbana och spårvagn

Ska ge över 100 000 bostäder

I dag träffades berörda parter på en pressträff vid Fridhemsplans tunnelbanestation för att skriva under alla avtal.

– En glädjens dag, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

Dagens underskrifter är värda drygt 30 miljarder kronor i investeringar och ska garantera ny kollektivtrafik och 100 370 nya bostäder fram till 2035.

– Överenskommelsen är gjord, nu ska det skrivas avtal. Djävulen bor i detaljerna, och nu är vi klara även med detaljerna, säger HG Wessberg, en av de statstjänstemän som lett Sverigeförhandlingen.

Så mycket kommer Roslagsbanans förlängning kosta Täby och Vallentuna

Karin Wanngård skriver under avtalet som ska ge Stockholm ny tunnelbana, spårvagn och nya bostäder. Foto: Michael Toll

Avtalen gör klart hur mycket respektive kommun ska betala för de olika projektet samt när storstockholmarna kan resa längs de nya sträckningarna.

Först att bli klar är Spårväg Syd som öppnar "redan" 2034, följt av tunnelbanan mellan Liljeholmen och Älvsjö som öppnar året efter. Nya långa Roslagsbanan ska vara startklar 2038.

Stationen i Hagalund öppnar redan 2024 eftersom den byggs i samma veva som gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden, en utbyggnad som klubbades i förra Sverigeförhandlingen.

Historisk överenskommelse

Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård kallade dagens händelse för enastående.

– Det här är en otroligt stor överenskommelse. Beviset på att politiken när den enas är för bästa samhällsnyttan. Det här är historiskt! säger Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S).

De fyra projektet har en total investeringskostnad på 25,1 miljarder kronor där staten står för 63 procent, kommunerna 24 procent och landstinget 12 procent.

Utöver investeringskostnaden står landstinget för fordon och depåer till ett värde av 5,1 miljarder. Totalkostnaden inklusive fordon och depåer blir alltså 30,2 miljarder kronor.

I samband med utbyggnaden görs också en större satsning på nya cykelbanor runt om i länet.

Spårväg syd. En hållplats planeras i Flemingsbergs C.

Så ska nya linjerna och stationerna öppna

TUNNELBANA ÄLVSJÖ – LILJEHOLMEN

Nya tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan beräknas kosta 12,6 miljarder kronor i 2016 års prisnivå.

Den nya tunnelbanan kommer att få sex stationer: Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Tunnelbanan kopplas ihop med röd linje vid Liljeholmen för trafikering även mot Skärholmen.

Stockholms stad åtar sig att bygga 48 500 bostäder och ska stå för 2,253 miljarder kronor av kostnaden för t-banan.

Staten bidrar med 9,166 miljarder kronor, vilket består av anslag baserat på kommunens bostadsåtagande och justerad trängselskatt.

Landstinget ska betala 1,181 miljarder kronor och står för fordon och depå.

Projektstart planeras till 2022.

Trafikeringen väntas vara igång år 2035.

SPÅRVÄG SYD

Spårväg syd (spårvagn) mellan Flemingsberg och Älvsjö beräknas kosta 4,2 miljarder kronor i 2016 års prisnivå.

Spårvägen kommer att gå via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.

Huddinge kommun åtar sig att bygga 18 500 bostäder och ska stå för 808 miljoner kronor av kostnaden för spårvägen.

Stockholms stad åtar sig att medfinansiera spårvägen med 330 miljoner kronor.

Staten står för 2,662 miljarder kronor baserat på kommunens bostadsåtagande och justerad trängselskatt.

Landstinget finansierar spårvägen med 401 miljoner kronor och står för fordon och depå.

Projektstart planeras till 2024.

Trafikeringen väntas vara igång 2034.

"Spårväg syd knyter ihop bussar, pendel t-bana till ett nät. Flemmingsberg blir det naturliga navet. Ett halvt Hammarby sjöstad placeras i Kungens Kurva med alla nya bostäder. Det är stort. Avtalet riktar en tydlig signal om att HELA regionen behövs – särskilt de södra delarna", kommenterar Daniel Dronjak (M), kommunalråd i Huddinge.

ROSLAGSBANANS FÖRLÄNGNING TILL CITY

Roslagsbanans utbyggnad till City via Odenplan beräknas kosta 7,1 miljarder kronor i 2016 års prisnivå.

Roslagsbanan förlängs från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till City.

Täby kommun åtar sig att bygga 16 200 bostäder och ska stå för 914 miljoner kronor av kostnaden för förlängningen.

Vallentuna kommun åtar sig att bygga 5 650 bostäder och ska stå för 431 miljoner kronor.

Österåkers kommun åtar sig att bygga 7 020 bostäder och ska stå för 457 miljoner kronor.

Stockholms stad åtar sig att bygga 500 bostäder vid Östra station och ska stå för 300 miljoner kronor.

Staten bidrar med 3,881 miljarder kronor, baserat på kommunernas bostadsåtagande och justerad trängselskatt.

Landstinget lägger 1,118 miljarder kronor och står för fordon och depå.

Projektstart planeras till år 2026.

Trafikeringen väntas vara igång 2038.

TUNNELBANESTATION HAGALUND

En ny tunnelbanestation vid Hagalund i Solna, mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden, beräknas kosta 1,2 miljarder kronor i 2016 års prisnivå.

Solna stad åtar sig att bygga 4 000 bostäder och ska stå för 650 miljoner kronor av kostnaden för den nya stationen.

Staten bidrar med 200 miljoner kronor baserat på kommunens bostadsåtagande.

Landstinget bidrar med 350 miljoner kronor.

Bygget av tunnelbanestationen Hagalund sker samlat med utbyggnaden av Gula linjen och kommer enligt nu gällande tidplan vara klar år 2024.

Visa merVisa mindre

Spårväg syd. 17 kilometer dubbelspår med cirka 16 hållplatser. Restid från Älvsjö till Flemingsberg: 35 minuter. Foto: Huddinge kommun

Så förändras trängselskatten

En avgörande del av finansieringen av utbyggnaderna är höjd trängselskatt.

Så här kommer den att justeras:

De justeringar av befintligt trängselskattesystem som ingår är bland annat att:

Avgiftsperioden tidigareläggs med en halvtimme på morgonen, det vill säga avgift tas ut redan klockan 06.00.

Vissa dagar före helgdag blir avgiftsbelagda, exempelvis dag före Kristi himmelsfärdsdag, dag före nationaldagen och dag för Alla helgons dag. Dagar som inte är motiverade och därmed inte får en avgift är exempelvis julafton och nyårsafton.

Första veckan i juli blir avgiftsbelagd, medan övriga veckor i juli förblir avgiftsfria.

Avgiften höjs under årets högtrafikmånader med 10 kr till 45 kr/passage. Månader som berörs är mars, april, maj och juni samt september, oktober och november med undantag för dag före helgdag.

Visa merVisa mindre

Uppradade. HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, förhandlare Sverigeförhandlingen, Irene Svenonius, finanslandstingsråd, Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad, Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun, Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande i Österåker kommun, Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun samt Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad träffades för att skriva under avtalen. Foto: Michael Toll