Nya begravningsplatsen vållar strid

Just nu pågår samråd om en ny begravningsplats med 20 000 nya gravplatser, mitt på Järvafältet. Ett nytt Skogskyrkogården, säger Stockholms stad. Rena döden för friluftslivet, säger kritikerna.

Det råder brist på begravningsplatser i Stockholm, och inte minst i Järva. Lösningen är en jättestor kyrkogård på Järvafältet med plats för minst 300 nya kistgravar per år.
Fullt utbyggd ska det finnas utrymme för 20 000 gravar, som ska integreras med naturen i mindre ”öar”. Precis som på Skogskyrkogården planeras också ceremonibyggnader, minneslundar och askgravplatser.
Men den nya gravplatsen ska dessutom vara interreligiös, alltså utformad för att passa många olika religioners begravningsritualer. Eftersom Järva har en stor muslimsk befolkning och kremering inte är tillåten enligt islam är en stor del av gravplatsen reserverad för kistgravar.
Ända sedan stadsdelarna kring Järvafältet byggdes har planerna på en begravningsplats diskuterats, men först nu ser de ut att bli verklighet. Men alla i Järva är inte nöjda. De fyra Tenstaborna Gregor Wroblewski, Björn Erdal, Erik Stenberg och Rachid Lestaric, tillsammans initiativtagare till Tensta bomässa, driver en debatt mot beslutet.
– Jag är jättekritisk. Det här är helt fel plats. Att försöka kombinera en begravningsplats med ett fritidsområde är ovärdigt, säger Gregor Wroblewski. 
Deras förslag är att istället flytta begravningsplatsen några hundra meter till andra sidan Akallavägen. Men det är helt orealistiskt, säger Ulrika Egerö, handläggare på stadsbyggnadskontoret.
– Den marken tillhör Järfälla kommun. Vi har frågat men de säger bestämt nej. Begravningsplatsen är ju till för Stockholms invånare, och de har själva brist på gravplatser.
Många privatpersoner har skickat in synpunkter på förslaget. De flesta är oroliga att friluftsområdet kommer att få känslan av en begravningsplats, eller helt enkelt försvinna.
– Det är ett stort område och på vissa håll blir det långt mellan begravningsplatserna. Vi kan också jobba med utformningen så att till exempel picknickytor sparas på soliga platser, säger Ulrika Egerö.
När begravningsplatsen ska anläggas måste Järvas discgolfbana maka på sig. En mindre bana med 18 hål är inritad i skisserna för den första etappen, men banans ägare Mats Löf är missnöjd.
– Det är helt fel mark för discgolf, öppet och platt. Då måste jag plantera träd, men jag vill inte lägga energi på något som ska läggas ner. Det här sänder inga bra signaler till företagare i området, säger han. 


Ann-Katrin Åslund, ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Vad tycker du om planerna?
– Det är viktigt med en begravningsplats och det är bra med en begravningsplats nära. Visst, man kan inte spela fotboll bland gravarna, men därför är förslaget med olika öar bra för då kan marken emellan användas som förut. Det är inte så att marken förstörs. Jag säger inte stopp.
Har de boende fått chans att tycka till om planerna?
– Platsen har varit klar sedan 2008, så det har inte skett i smyg. Då hölls en stor utställning på Tensta gymnasium. Men det här är en fråga för hela Stockholm, inte bara för Spånga och Tensta.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har ännu inte lämnat in sitt remissvar, fast tiden gått ut. Samma sak hände när Förbifarten utreddes. Varför?
– Det här är en svår fråga, det tar tid att utreda. Vi har fått dispens att lämna in vårt svar sent. Sedan Förbifarten har vi förstärkt med fler handläggare. 

Bo Sundin, ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Vad tycker du om planerna?
– Det är en bra plats och en bra utformning, ett vackert förslag. Jag har inte hört mycket invändningar, men var vi än bygger så finns det alltid någon som tycker att det var bättre förr. Det kommer inte vara ett rekreationsområde som man går till utan ärende, men det dröjer 40-50 år innan begravningsplatsen är fullt utbyggd.
Har de boende fått chans att tycka till om planerna?
– Vi har annonserat om samrådet i lokaltidningarna och en rikstäckande tidning och informerat på stadsdelens hemsida. Men alldeles för få är intresserade. Det har inte varit någon större rusning för att se utställningen.


fakta  Så blir begravnings-platsen
n Begravningsplatsens utformning utsågs i en arkitekttävling. Det vinnande förslaget Öarna ritades av Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue och Arkitekt Poul Ingemann. 
n Begravningsplatsen ska byggas ut etappvis under minst 30 år.
n Första etappen är koncentrerad kring Granholmstoppen.
n Fullt utbyggd ska den rymma 20 000 gravplatser, hälften av dem kistgravar.
n Inom islam tillåts inte kremering. Därför finns det ett stort behov av kistgravar i anslutning till Järva. Behovet beräknas av Stockholms stad till ungefär 300 om året.
n Första gravsättningen beräknas till 2016.