Nybygge. Pepparrotsbadet blir dyrare än budgeterat. Foto: Fredrik Gustafsson

Nya badet blir ännu dyrare än planerat

Bygget av det nya Pepparrotsbadet var budgeterat till 380 miljoner kronor. Nu ser prislappen ut att bli betydligt större än så.

  • Publicerad 12:26, 11 sep 2020

Får ett bad med hög kvalitet till en ­rimlig kostnad.

Vid årsskiftet ska det nya Pepparrotsbadet på Korsängsfältet vara klart för att invigas. Och bygget har hittills gått enligt plan. Men att hålla budgeten på 380 miljoner kronor för bygget har varit tuffare. I våras visade budgetprognosen att badet skulle kosta närmare 400 miljoner kronor att sammanställa.

Nu tyder allt på att det kommer att bli ännu dyrare än så. Prognosen visar att utgifterna för Pepparrotsbadet kommer att överstiga budgeten med omkring 30 miljoner kronor.

– Vi kommer få ett bad med hög kvalitet till en rimlig kostnad. Det är svårt att kalkylera oförutsedda risker, särskilt i en samverkansentreprenad där det är delat ansvar. Vi kommer göra en ordentlig analys av projektet så att vi kan minimera risker för avvikelser i kommande projekt. Bland annat kommer vi i kommande projekt lägga vi in en större risk i projekten så att det finns ett utrymme för sådant som är svårt att kalkylera på förhand, säger Katarina Härner, fastighetschef på Enköpings kommun.

Dialog med entreprenören

Som EnköpingDirekt skrev om i våras så intensifierades dialogen mellan kommunens projektgrupp för bygget av det nya badet och entreprenören Cobab för att ta reda på vad som orsakade överskridandet, vem som bar ansvaret och hur de skulle fortsätta arbetet. De samtalen har pågått sedan dess.

– Vi har löpande genom hela projektet haft ekonomiavstämningar med entreprenören. Direkt när prognosen pekade åt fel håll så har vi arbetat aktivt med kostnadsreducerande åtgärder men det har inte varit möjligt att nå hela vägen fram. Vi har också kontinuerligt informerat styrgruppen och arbetsutskotten i de berörda politiska nämnderna. Vi fortsätter nu samtalen med entreprenören för att ta oss framåt när det gäller orsakerna och ansvarsfrågan.

Blåst – en orsak

En del av förklaringen till den ökade kostnaden är orsakade av väder och vind. Bland annat genom att vindförhållandena har inneburit att flera kranar har behövts under en längre tid än planerat, och att markförhållandena närmast skvalbäcken har inneburit mer omfattande markarbeten för infrastrukturen än vad man hade förutspått.

Det har fördyrat bygget

Vindförhållanden har inneburit att flera kranar har behövts.

Limträkonstruktionen har ändrats för att få en fuktsäkrare konstruktion. 

Markförhållandena närmast skvalbäcken har inneburit mer omfattande markarbeten.

Visa merVisa mindre

Får fängelse för penningtvätt

Nyheter Enköpingsbo. Döms till 1 år och 6 månader En man hemmahörande i Enköpings kommun, döms till fängelsestraff efter att ha tagit emot och skickat vidare pengar i syfte att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet.måndag 19/10 13:19