Upplyst. Soliga dagar är det ljust här men när vintermörkret sänker sig över Tessinparken upplevs platsen som otrygg av många. Foto: Patrik Wirén

Nya åtgärder ska öka tryggheten i Tessinparken

Redan till årsskiftet ska Tessinparken och den närliggande delen av Valhallavägen bli ljusare och tryggare.

  • Publicerad 16:23, 22 sep 2020

Förra vintern lyftes Tessinparken fram som en plats en del Östermalmsbor upplever som mörk och otrygg. Nu ska det bli ändring på det. I dagarna inleds arbetet med nya trygghetsåtgärder i området, berättar Andréa Hedin (M), ordförande Östermalms stadsdelsnämnd.

– Vi gör en stor insats för parken, hela vägen ned till entrén från Valhallavägen, både med förbättrad permanent belysning och extra julbelysning. Det ska även ske ytterligare beskärning av kastanjeträden och sammantaget kommer det verkligen bli skillnad, lovar hon.

Trendbrottet: Otryggheten i Stockholm slutar öka

Även belysningen under gångbron mot Fältöversten ska genomgå en förvandling och blir nu permanent under varje vinterhalvår. Till årsskiftet ska arbetet vara slutfört i både Tessinparken och under gångbron.

Trygghetsenkäten som vi skrev om förra veckan visade också att Östermalms äldsta känner sig mer otrygga i dag jämfört med vid tiden för den förra undersökningen för tre år sedan.

– Vi har väldigt positiva siffror i stadsdelen generellt och de allra flesta känner sig trygga, men just den här gruppen avviker. Exakt vad det beror på vet jag inte och därför skulle vi behöva ställa följdfrågor och kanske ta hjälp av stadsdelens pensionärsråd, säger Andréa Hedin och tillägger att de lagt en skrivelse om detta till stadsdelsnämndens möte torsdag den 24 september.