Förändring på gång. 1 300 nya bostäder planeras i Alviks strand. I det remissvar som ska skickas in väntas politikerna i Bromma dock ha synpunkter på detaljplanen. Foto: Anders Gustafsson

Nya Alviks strand inte anpassat för barn

Alviks strand förvandlas från slumrande kontorsområde till levande stadsdel med bostäder. Men det finns invändningar mot byggplanerna. Bland annat att områdets bullernivåer, lekytor och tillgänglighet för rörelsehindrade inte utretts tillräckligt.

  • Publicerad 16:28, 3 maj 2022

I dag består Alviks strand av äldre fabriksbyggnader, moderna kontorshus, och ett litet antal bostäder.

Planen är att spara de mest värdefulla byggnaderna, riva resten och bland annat bygga 1 300 bostäder, kontor, centrum, en grundskola och förskolor, vilket Mitt i tidigare berättat om.

Väntas ha synpunkter

Men stadsdelsnämnden i Bromma väntades i torsdags, 28 april, ha en hel del synpunkter på detaljplaneförslaget.

Stadsdelens tjänstepersoner har i ett förslag till svar som lämnats till politikerna bland annat skrivit att planen inte utgår från barnens bästa när det gäller ytor för barns utomhuslek, att områdets bullernivåer mätts från nationella riktvärden och inte från stadens egna och lägre riktvärden.

Stadsdelens tjänstepersoner föreslog också att politikerna skulle slå ned på att detaljplanen saknar beskrivning av hur tillgängligheten för personer med rörelsesvårigheter ska lösas i ett område som har så stora höjdskillnader som Alviks strand.

Kan flytta hit

På plats i Alviks strand träffar Mitt i ett par som sitter och solar på en bänk vid vattnet. De heter Sandra Hydén Olofsson och Lars Olofsson.

De funderar på att sälja villan de har i här i Bromma och flytta till någon av de nya bostäderna.

– Sedan funderar man på hur det blir med biltrafiken, säger Sandra Hydén Olofsson.

Hon befarar att det kommer att bli mycket mer trafik än i dag.

I höstas stod det klart att färre kontorsbyggnader än tidigare tänkt ska rivas (se faktaruta), och Lars Olofsson konstaterar att det bör minska biltrafiken:

– Det blir inte så många som åker hit.

Vad tänker ni om att det ska rivas byggnader?

– Det är ganska fula kontorsbyggnader, säger Sandra Hydén Olofsson.

Det blir mycket byggbuller under många år?

– Jag tror att generellt kommer det att bli ett bra bostadsområdet, det behövs bostäder, säger Lars Olofsson.

Eva Bergius bor redan i Alviks strand.

– Jag tror att det blir bra men att det blir jobbigt under byggtiden. Det blir attraktivt, säger hon.

Detaljplaneförslaget, som nu varit ute på remiss, skickas vidare till stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige för beslut. En slutlig detaljplan väntas antas 2023. Att bygga den nya stadsdelen beräknas ta tio år.

Planen

Cirka 1 300 bostäder planeras i Alviks strand, mestadels bostadsrätter, i hus som är tänkta att bli sju till åtta våningar höga.

Utöver bostäder planeras det för tre förskolor, en grundskola och ett nytt torg uppe vid Alviks strands tvärbanestation.

Ett något högre hus planeras vid Alviks strands hållplats.

Av de befintliga kontorshusen i Alviks strand planeras en del att rivas.

Byggnader som är tänkta att bevaras är Vita villan, Chaufförsbostaden, Laboratoriet, Båghuset, Fabriken och kontorshus i områdets norra del.

Källa: Stockholm växer

Visa merVisa mindre