En rakare väg 268 ska ge bättre förbindelser mellan Vallentuna och Upplands väsby. Foto: Mostphotos

Nya alternativ för väg 268 presenteras

I åtta år har en ombyggnationen av väg 268 mellan Vallentuna och Upplands Väsby utretts. Nu får allmänheten tycka till om en nya alternativ sträckningar av vägen.

  • Publicerad 13:27, 24 maj 2016

Bättre förbindelser mellan nordostkommunerna, snabbare väg till E4:an från Vallentuna, högre trafiksäkerhet, en bättre trafikplats i Upplands Väsby och en cykelväg på det.

Det är målen för ombyggnationen för väg 268 mellan Vallentuna och Upplands Väsby. Men utredningsarbetet tar tid. En knäckfråga under utredningens gång har varit hur vägen ska dras.

Längs tänkta sträckningar finns såväl bostadsbebyggelse som bevarandevärd kultur- och naturmark. Därför har Trafikverket efter protester från omkringboende övergett planer på att vägen skulle går genom Vik och Sursta.

Nu inleds samråd om vägen och fram till 23 juni får nu Vallentuna- och Upplands Väsbybor tycka till om Trafikverkets olika förslag.

Flera olika alternativ presenteras av Trafikverket 31 maj och 1 juni. (Se alternativ nedan).

I samband med ombyggnationen av väg 268 har också två cykelvägsprojekt diskuterats. Dessa står nu stilla.

2002 togs en plan på en cykelväg från Glädjens trafikplats i Upplands Väsby till Grana fram. Men här drogs finansieringen tillbaka. Mer levande är Vallentuna kommuns plan på en cykelväg mellan Grana och Teknikvägen. Här inväntar man dock besked om hur 268:an kommer att dras eftersom cykelvägen ska gå intill vägen.

Fakta

Här hålls samrådsmöten

Upplands Väsby, tisdag den 31 maj: Kulturhuset Messingen, Presentationer: kl. 17.00-17.45 och 19.00-19.45.

Vallentuna, onsdag den 1 juni: Ekebyskolans matsal, Vallentuna. Presentation: kl. 19.00-19.45.

Fakta

Här är alternativen

Nollalternativ (som är jämförelsealternativ 2030) innebär att befintlig väg bibehålls till prognosåret 2030 utan andra åtgärder än normalt underhåll av vägen.

Nollplusalternativ innebär att befintlig väg förbättras genom punktåtgärder. Exempelvis förbättringar för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och översyn av antalet utfarter.

Korridor Norr innebär att en ny vägförbindelse med fyra alternativa dragningar vid Snöbergen byggs.

Korridor Syd innebär att en ny vägförbindelse med två alternativa dragningar vid Eggeby byggs.

Korridor Befintlig väg innebär att befintlig väg förbättras i befintligt läge där det är möjligt, men i öster går vägen i ny dragning (samma som korridor Syd).

Ny trafikplats på E4 vid Hammarby har studerats i två alternativa lägen, Hammarby Mitt och Hammarby Syd.

Källa: Ur Trafikverkets utredning om lokaliseringsalternativ
Visa merVisa mindre