Nya huvudvattenledningen mellan Koviken på Lovön och Hässelby strand. Ungefärlig skiss. Skärmdump: Mitt i

Ny vattenledning tryggar dricksvattnet i västerort

Försörjningen av dricksvatten till västerort behöver säkras. Lösningen är en helt ny, 1,3 kilometer lång huvudvattenledning mellan Lovön och Hässelby strand – ett projekt som väntas dra igång under nästa år.

  • Publicerad 12:02, 12 nov 2018

I början av november beslutade styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, att bevilja 100 miljoner kronor för genomförandet av den nya huvudvattenledningen, som ska gå från Koviken på Lovön och ansluta tills den befintliga ledningen vid Maltesholmsvägen i Hässelby Strand.

På torsdagen kom klartecken för projektet genom en dom i mark- och miljödomstolen.

Den nya ledningen behövs för att trygga försörjningen av dricksvatten till Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och övriga västerort.

– Händer det någonting med den gamla huvudledningen dröjer det inte länge innan vi får problem med vattenförsörjningen i västerort, säger Nina Larsson, projektledare på Stockholm Vatten och Avlopp.

Den huvudvattenledning som finns idag mellan Lovön och Hässelby är ålderstigen, från 1954, och blev dessutom skadad när den påseglades av ett lastfartyg i december 2016. Då stängde man av den under en månad, och klarade sig tack vare stödförsörjning med dricksvatten från Norrvatten. Ledningen lagades hjälpligt men skulle behöva en ordentlig renovering, vilket skulle kräva att man stänger av ledningen en längre period

– Den nya vattenledningen behövs för att man ska kunna renovera den gamla, men också för att det finns risker med att bara ha en ledning som idag, säger Nina Larsson.

Den nya huvudvattenledningen ska gå en bit sydost om den gamla.

En upphandling av projektet pågår. Om allt går i lås kan arbetena med den nya huvudvattenledningen inledas i början av nästa år.