Ny va-anläggning kan tvinga par att flytta

Marie Louise Arnheim och hennes man kan tvingas flytta från huset som varit deras hem i 46 år. När vatten- och avlopp byggs ut till deras tomt kan kostnaden bli så hög att det blir omöjligt för dem att bo kvar. – Vi är livrädda, säger Marie Louise.

  • Publicerad 17:10, 1 aug 2018

Sedan några år pågår utbyggnad av vatten, avlopp och gatunätet på Brevikshalvön.

Under arbetena med vatten och avlopp har sprängningar behövt göras.

Det har enligt flera fastighetsägare i området, lett till att grundvattnet sjunkit eller till och med försvunnit, vilket i sin tur lett till sinande brunnar.

Par drabbat av sinande brunn

Några av de som drabbats av sinande brunn är Marie Louise Arnheim och hennes man Peter Hübinette:

– Absolut, framförallt accelererade det när kommunen började sprängningarna, säger Marie Louise Arnheim.

– Först fick vi dåligt vatten. Kommunen sa sig inte var skyldig och tog vattenprov som visade att vattnet var ”tjänligt”. Sedan tog vattnet slut, det var för två år sedan, säger Marie Louise.

– I det läget var vi tvungna att införskaffa en vattentank och åka till en tappkvarn vid Breviksskolan för att hämta vatten. Sedan kom vintern, då fick vi köpa en tank till, som var värmeisolerad.

Grundvattnet återkom

När sprängarbetena upphörde återkom en del av grundvattnet. Men inte tillräckligt för att täcka parets behov, fortfarande behöver de åka och hämta vatten.

När den nya va-anslutningen väl har dragits fram till parets tomtgräns väntar räkningen.

Marie Louise Arnheim och Peter Hübinette efterlyser besked om hur stor kostnad de kommer att få när kommunen drar nytt va till deras fastighet. I dag har de fått olika bud.

Tidigare har paret fått beskedet att de ska betala 435 000 kronor. Men i takt med att de olika utbyggnadsetapperna blivit klara har kostnaden ökat. Senaste beskedet är att en anslutning kommer att kosta dem 650 000 kronor. Och då är kostnaden för att dra va-ledningen från tomtgränsen till familjens villa, en kostnad på 2 000 kronor per meter, i parets fall omkring 200 000 kronor, inte inräknad.

Först om några år, när arbetena är avslutade, vet paret hur mycket de ska betala.

– Det är de här ökade kostnaderna som upprör mest. Vi är livrädda. Så fort en utbyggnadsetapp är avslutad så flyttar folk härifrån, säger Marie Louise.

Beklagar oron

Mats Lindblom (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, beklagar att fastighetsägare känner oro över kostnaderna och till och med överväger att flytta:

– Det är tråkigt, det är något vi försöker undvika, vi vill att människor bor kvar i Tyresö.

Mats Lindblom känner inte till att någon tvingats flytta på grund av kostnaden. Påståendet att sprängarbeten har påverkat grundvattnet kan han inte kommentera då han inte är insatt i frågan utan hänvisar till kommunens tjänstemän.

Delvis lugnande besked

Mats Lindblom ger delvis lugnande besked när det gäller kostnaderna. Det som kostar för fastighetsägarna är dels va-kostnaden, dels gatukostnaden.

– Visst är det en hög va-kostnad, men då ska man ha klart för sig, alternativet är att folk fixar ett eget avlopp vilket kostar ungefär en kvarts miljon.

När det gäller gatukostnaden kommer den kostnaden enbart att drabba fastighetsägare som väljer att bygga ut.

Om man inte nyttjar de nya byggrätterna faller gatukostnaden inte ut

Mats Lindblom (L)

– Om man inte nyttjar de nya byggrätterna faller gatukostnaden inte ut. Om man vill använda sig av byggrätten kan man ansöka om gatukostnadslån.

Anita Mattsson (S), oppositionsråd i Tyresö, säger att det finns en bred politisk överenskommelse om att bygga ut vatten och avlopp till Brevikshalvön.

Att fastighetsägare känner oro för att behöva flytta på grund av kostnaderna beklagar Anita Mattsson:

– Så får det inte vara givetvis, den stora kostnaden är gatukostnaden, där har vi s legat på att vara tydliga med att man inte ska behöva betala utan få anstånd tills man söker bygglov eller säljer huset.

Enligt de uppgifter paret Arnheim har fått ska de betala 264 000 kronor för va-anslutning och 175 000 kronor i gatukostnad, det senare beloppet om de väljer att bygga ut eller flyttar.

Kan ni bo kvar i ert hus?

– Nej, vi tittar runt efter en ny bostad, säger Marie Louise Arnheim, som bott tillsammans med sin man i huset 46 år.

Vi tittar runt efter en ny bostad

Marie Louise Arnheim, husägare

Mitt i har sökt ett flertal tjänstemän i Tyresö kommun för frågor om sprängarbetenas eventuella påverkan på grundvattnet men på grund av bland annat semestrar har ingen gått att nå.