ÖVERDÄCKNING. Exploateringskontoret ska få i uppdrag att utreda möjligheterna till att överdäcka Södertäljevägen vid Liljeholmen. Foto: Stockholm stad

Ny utredning: Däcka över Södertäljevägen

Exploateringskontoret ska få i uppdrag att börja planera för en överdäckning av Södertäljevägen. Visionen är att ”låta innerstaden ta språnget över Årstaviken”.

  • Publicerad 11:15, 5 nov 2018

Att överdäcka Södertäljevägen har varit uppe för diskussion ett flertal gånger tidigare. Nu ska exploateringskontoret få i uppdrag att utreda frågan skarpt och se över om det är möjligt att faktiskt genomföra en överdäckning av den stora trafikleden till och från Södermalm.

Färre bilar när Södertäljevägen förtätas

Målbilden är att göra om Södertäljevägen närmast Liljeholmen från ”trafikled till urban miljö”. På så sätt skapas en ny attraktiv stadsmiljö vilket anses vara en av nycklarna till att förverkliga visionen om det flyttade tullsnittet och bygga ihop innerstan med Stockholms närförorter.

Exploateringskontoret ser positivt på en utveckling av Södertäljevägen men poängterar att projektet innehåller stora utmaningar. Rent tidsmässigt beräknas förstudier och framtagande av programarbete ta minst 2,5 år och ett genomförandebeslut kan klubbas runt 2025.

Här planeras överdäckningar i Stockholm

Projektets genomförande bedöms innebära en investering på över 300 miljoner kronor men till en början ska utredningsarbetet inte kosta mer än 20 miljoner kronor.

Ärendet ska upp på exploateringsnämndens nästa möte 15 november.