Värre än väntat. Bällstaån rinner genom fyra kommuner och är kraftigt förorenad. Här i Sundbyberg. Foto: Ulrica Andersson

Ny undersökning: Vattnet sämre än väntat i Bällstaån

I den senaste undersökningen av Bällstaåns vattenkvalitet har en ny metod använts. Domen? Vattnet har riktigt usel kvalitet, och högre halter av miljöfarliga ämnen än vad man tidigare trott.

  • Publicerad 11:16, 1 okt 2018

Den nya undersökningsmetoden som Stockholms stad använt sig av i Bällstaån gör att fler ämnen i vattnet kan identifieras. Anledningen till att metoden användes just där är att Bällstaån tidigare haft högst halter av miljöfarliga ämnen av alla Stockholms vattendrag.

Och resultatet talar klarspråk – det är kraftigt förhöjda halter av miljöfarliga ämnen som finns i ån, högre än tidigare undersökningar visat.

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals kemikalier som används i allt från matförpackningar till brandsläckningsskum. Ett av de vanligaste PFAS-ämnen (PFOS) fanns i höga halter – 33 gånger så högt som EU:s rekommendationer.

– Många av ämnena är mycket svårnedbrytbara, har de väl hamnat i miljön tar det mycket lång tid innan vi blir av med dem. De är skadliga för de vattenlevande organismerna i Bällstaån, säger Maria Pettersson, kemist och miljöutredare på miljöförvaltningen vid Stockholms stad.

Hon fortsätter:

– Den här studien ger en förbättrad bild av föroreningssituationen. Men vi vet inte i dag var alla föroreningar kommer från. Nästa steg är att ta reda på vilka källorna är. Dit har vi inte kommit än, säger Maria Pettersson.

Gör tillsyn

Förra hösten inledde Järfälla, Sundbyberg, Solna och Stockholm, kommunerna som Bällstaån rinner genom, ett samarbete för att få bukt på problemen med den dåliga vattenkvaliteten. Men än så länge har arbetet inte kommit så långt.

– Vi måste intensifiera åtgärderna för att rena vattnet. Men det är ett långsiktigt arbete. Skulle vi göra allt på en gång skulle det kosta oerhörda summor, säger Aphram Melki, (C), ordförande i miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla.

Järfälla kommun jobbar också med att ta fram en vattenplan som väntas bli klar under vintern, där framför allt översvämningsriskerna ska ses över. Något Aphram Melki tror kommer bidra till arbetet med att hitta föroreningskällorna i Bällstaån.

Enligt honom gör kommunen även en kontinuerlig tillsyn av verksamheter som ligger längs med Bällstaån för att kunna lokalisera utsläpp.

Stockholms mest förorenade vattendrag ska rensas