Nya. Hilda Hellströms kombinerade farthinder och cykelställ har nyligen placerats ut på Drottninggatan mellan Rådmansgatan och Kungstensgatan. Foto: Mimmi Epstein

Ny trafikhinderskonst på Drottninggatan

Drottninggatans nyaste gågatudel har fått permanenta och specialdesignade farthinder som också kan användas som cykelställ.

  • Publicerad 16:00, 23 okt 2020

Drottninggatan, mellan Rådmansgatan och Kungstensgatan, har smyckats med nya farthinder. Det är konstnären och skulptören Hilda Hellström som har designat dem och de fungerar samtidigt som cykelställ. Skulpturerna är inte till för att stoppa fordon, utan ska utgöra ett konstnärligt hinder så att bilister ska sänka farten.

– Det känns fantastiskt att min konst får synas i det offentliga rummet. Min tanke med att farthindren också fungerar som cykelställ är att demonstrera att man kan cykla i stället för att ta bilen, säger Hilda Hellström, som tidigare bland annat har gjort en obelisk som står utanför en skola i Göteborg.

Ursprungligen fick Hellström uppdraget av arkitektur- och designmuseet ArkDes som ville ta fram farthinder som utöver sin funktion är "fantasifullt utformade och bidrar till trivsam miljö". På museet visades en prototyp av hindren, "The Blob", i utställningen "Public Luxury". I somras stod verken på Norr Mälarstrand som en del av stadens satsning på så kallade pop up-parker, men nu har de blivit ett permanent inslag i City.

– "Blob" betyder ju ungefär "klump" på engelska och jag tycker det passar verken. "Blob architecture" är också ett samlingsnamn för en arkitektonisk stil och jag hintar lite åt den, säger Hilda Hellström.