Barn- och ungdomsnämnden Järfälla föreslår en stödtelefon, dit barn som utsatts för kränkningar i skolan kan vända sig anonymt. Foto: Mostphotos

Ny telefonlinje i Järfälla ska hjälpa mobbade barn

Järfälla kommun vill satsa på en anonym stödtelefon åt barn som utsätts för kränkningar i skolan. "Tanken är att ge de barn som av något skäl inte vågar berätta för en vuxen mer stöd", säger Eva Ullberg (S).

  • Publicerad 16:30, 27 jun 2016

Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla föreslår en stödtelefon, dit barn som utsatts för kränkningar i skolan kan vända sig anonymt.

– Vi hade nyligen en barnhearing och där var det många frågor som kom upp. En av de som tog lite längre tid handlade om trygghet, mobbning och kränkningar i skolan, säger Eva Ullberg (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

"Fler anmäler"

Enligt henne uttryckte elever att det kan vara svårt att ta kontakt med de vuxna på skolan om det man utsätts för. En lösning kan vara en stödtelefon, menar Eva Ullberg.

– Norrköping har gjort något liknande, och sett att fler barn och elever anmäler kränkningar. Men det innebär också att man tar hand om det på ett bra sätt, eftersom få anmälningar går vidare till skolinspektionen.

Hur ska det här genomföras?

– Jag tänker inte gå in i detalj på hur, men rent generellt innebär det att man ringer och berättar. Det är viktigt att den som tar emot samtalet för en dialog med den berörda skolan, för det är ändå skolan som behöver hantera situationen.

"Visa att det går att ta en annan väg"

Så då kan man ju inte vara helt anonym?

– Vi får titta på det i en utredning. För att man ska kunna gå vidare så måste man vara säker på vem det är. Är det en som vill vara anonym så får man hantera det på bästa möjliga sätt och föra dialog med barnet för att stärka och hjälpa henne eller honom. Tanken är att ge de barn som av något skäl inte vågar berätta för en vuxen mer stöd.

Är det inte bättre att se till att det finns personal på skolorna som eleverna kan vända sig till?

– Skolorna, rektorer och kuratorer, gör ett väldigt fint arbete. Men när jag har mött barn och elever har vissa sagt att man av något skäl inte vågar eller vill vända sig till dem. Man är rädd för att det ska bli värre. En del kan också ha svårt att prata om problemen hemma. Vi vill visa att det går att ta en annan väg.

Utreds under hösten

Eva Ullberg säger att det också kan handla om kränkningar som sker efter skoltid, när personalen inte ser det.

– Alla skolor har kuratorer, men det kan se olika ut om det är hel- eller deltid. Det är det absolut bästa såklart – att hantera frågorna på skolan. Vilket man oftast gör, säger Eva Ullberg.

Förvaltningen ska utreda förslaget under hösten.