Håkan Kjellberg säger att gränsen för råttorna går när människor undviker vissa platser. Foto: Erik Lejdelin

Ny superfälla ska vinna kriget mot Stockholms råttor

Var femte stockholmare undviker platser på grund av rädsla för råttor. Anticimex nya vapen, den digitala råttfällan, både dödar och ger jägarna full koll på den fyrbenta plågan. Nu hoppas de att staden nappar på projektet. – Att övervaka råttorna online är det nya sättet att vinna kriget, säger Håkan Kjellberg på Anticimex.

  • Publicerad 05:00, 25 apr 2019

I skuggan av Stadshuset står Håkan Kjellberg och gräver i en buske. Det tar inte lång tid innan han kan peka ut ett, två och tre råtthål i den dammiga jorden.

– Många har sett från fönstren att råttor springer omkring här nere i parken. Och många tycker det är obehagligt att äta sin lunch utomhus, säger han.

Han är skadedjursexpert på Anticimex och befinner sig på en ”hot spot” för råttor. Här kan den nya digitala råttfällan ha stor effekt.

– Råttorna trivs i parker där det finns mat att äta och buskage att gömma sig i.

Att bekämpa råttor är ett arbete som tar lång tid och måste involvera såväl sophantering som skötsel av buskage, säger Håkan Kjellberg. Foto: Erik Lejdelin

Digital råttfälla – så funkar den

Råttfällan fungerar enligt följande: De sänks ner på noga utvalda platser i avloppssystemet. När råttan springer in i röret reagerar fällan på den förändrade temperaturen. Fällan slår igen och råttan sköljs bort med avloppsvattnet.

– Fällan har fjorton tänder. Det blir en totalkollaps för råttan. Muskler, ryggrad och kranium krossas. De är testade enligt de hårdaste djurskyddskraven som vi har i Sverige.


Flest råttlarm på Södermalm

Antal observationer av råttor som rapporterats in till trafikkontoret i Stockholms stad under 2018.

Källa: Trafikkontoret Stockholms stad


De dör på ett ”humant” sätt menar du? 

– Ja precis. Jämför den här fällan med hemgjorda varianter där man dränker dem på olika sätt, de kan simma runt i dagar innan de dör av utmattning. Eller råttgift – hur lång tid tar det innan de dör av det?

Vi kan se när råttorna förflyttar sig mellan stadsdelar och kvarter

Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex

Det här är en digital råttfälla ovan jord. Den skickar en elektriskt stöt som gör att råttans hjärta stannar. Foto: Erik Lejdelin

Fakta

Var femte stockholmare undviker platser för rädsla av råttor

Enligt en undersökning beställd av Anticimex har 80 procent av stockholmarna sett en råtta och 70 procent tyckte att upplevelsen var negativ.

Vanligast är att se råttorna utomhus i gatumiljön (55 procent), i parker (36 procent) och på torg (23 procent). Av alla som svarade upplevde 45 procent att antalet råttor har ökat och var femte undviker till och med platser där råttor kan finnas.

Källa: Anticimex/United Minds
Visa merVisa mindre

Den smarta råttfällan

Varje gång en råtta passerar en fälla skickas data som råttjägarna kan analysera. På så vis kan Håkan Kjellberg och hans kollegor ligga steget före.

– Vi kan se när råttorna förflyttar sig mellan stadsdelar och kvarter – då kan vi informera krogar och stadens miljökontor att råttorna är på ingång.

Men det här låter ganska dyrt?

– Det är en dyrare initial investering, men finns det tekniska lösningar som minimerar giftiga bekämpningsmedel ska man använda dem.

Råttans största skräck. Den här digitala fällan placeras ovan jord och skickar en dödsstöt i råttan. Foto: Erik Lejdelin

Placeras ut vid ”råttoaser”

Genom att placera ut fällorna på strategiska platser i närheten av ”råttoaser” tror Håkan Kjellberg att de nya digitala systemet kan få stor effekt.

– Vi tror på principen att om vi kommer åt 20 procent av orsaken så kan vi lösa 80 procent av råttproblemet.

Det verkar fungera. Enligt Anticimex minskade antalet råttor i den danska kuststaden Gribskov med 79 procent på elva veckor. Efter 25 veckor var råttorna i princip väck.

Håkan Kjellberg har inte dåligt samvete för att ha ihjäl råttor. De vill inte se en total utrotning, bara minimera antalet där de stör människor. Foto: Erik Lejdelin

Supergiftet förbjöds

När Stockholm stads dispens för att använda det förbjudna supergiftet Racumin gick ut år 2017 var många oroliga för att råttproblemet skulle komma tillbaka. Farhågan besannades delvis – populationerna återhämtade sig men situationen blev inte lika allvarlig som tidigare.

De är svåra att använda i det offentliga rummet.

Tommy Tuvunger, skaddjurssamordnare Stockholm stad

Nu är populationerna ”normala”, enligt stadens skadedjurssamordnare Tommy Tuvunger.

– Det är bara Racumin som kan nollställa populationen. Vi använder i dag ett gift som heter Ratimor som ser ut som små vinröda tvålar. De kan hålla problemet stången, men inte nollställa det helt, säger han.

Han sätter inte allt för stor tillit till Anticimex digitala lösning.

– Det funkar säkert jättebra på sina ställen, men de är svåra att använda i det offentliga rummet.

Håkan Kjellberg säger att testprojektet fått gehör hos Stockholms politiker – nu hoppas han att de går hela vägen. Foto: Erik Lejdelin

Världens råttforskare överens

Håkan Kjellberg tror tvärtom att den giftfria metoden är framtiden. Arbetet med de digitala råttfällorna är i nuläget ett testprojekt hos Anticimex. De har hittills placerat ut 2 829 fällor i Stockholmsområdet.

Men de behöver få politikerna på tåget innan de kan gå in i riktigt skarpt läge.

– Vi har sett att problemet växer och vi har råttsanerat på samma sätt i 80 år. Alla stora råttforskare i världen är överens om att övervaka råttorna online är det nya sättet att vinna kriget.