En insats. – Jag vill framföra ett stort tack till alla företagare som ställt upp på en timmes långa intervjuer, säger Johan Elfver. Foto: Privat.

Ny strategi ska göra Ekerös företagare nöjdare

Styltiga, byråkratiska formuleringar och brist på arbetsplatsområden. Det är något av vad Ekerös näringsidkare klagar på. Nu vill kommunen göra företagarna nöjda.

  • Publicerad 11:48, 3 maj 2021

Med sina drygt 4 000 företag är Ekerö kommun hemvist för en stor och bred skara småföretagare. Det är fler än rikssnittet, och kommunen har kallat sig "en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner."

Men näringsidkarna har varit missnöjda i flera år. Det visar den undersökning av företagarnas attityder som Svenskt Näringsliv genomför årligen.

För att förändra det har kommunen gjort djupintervjuer med ett 30-tal företagare.

"Det är framför allt återkoppling, engagemang och förståelse. Det behöver finnas någon som lyssnar och som engagerar sig i våra frågor", sa en intervjuperson som driver företag i Ekerö kommun.

"Vi företagare har oftast en full agenda med det som rör (...) den dagliga driften och har inte tid att söka information. Det skulle behöva finnas någon form av system för att informera oss", säger en annan och föreslår en grupp på Facebook för ändamålet.

Nu har kommunen tagit fram en strategi för Ekerös näringsliv.

"Brutalt ärlig och rolig"

– Den rör allt från hur vi skriver svar på en bygglovsansökan till hur vi jobbar med rådgivning. En ambition är att skriva mer varmt och personligt, säger Johan Elfver, näringslivschef på Ekerö kommun.

– Processen har varit brutalt ärlig och rolig. Vi kan konstatera att våra företagare inte är nöjda med all service i kommunen. De önskar mer rådgivning, tillgänglighet och kontakt.

Ekerös företagare vill ha kortare handläggningstider och en tydligare kommunikation.

Vill kunna expandera

– De önskar klarspråk i besluten, inte paragrafer. När det gäller tillgänglighet vill man inte behöva gå via växelnumret varje gång utan kunna kontakta handläggare direkt. Och då måste det bli tydligt vem som har ansvar i olika frågor.

Många företagare vill också kunna expandera sin verksamhet.

– Vi ska jobba med att skapa fler arbetsplatsområden. Detaljplanerad mark du får använda till kontor och fabriker är det ont om i dag. Men Jungfrusunds marina och Färjevägen är ett par bra exempel på områden som vuxit fram.

Utifrån strategin ska kommunen utarbeta en praktisk handlingsplan.

Det ska kommunen göra

Skapa fler arbetsplatsområden för exempelvis handel, kontor och småindustrier.

Lyssna in näringslivets behov vid översikts- och detaljplanering.

Tydligt kommunicera kommunens planer.

Erbjuda enkla vägar till kontakt vid ärenden och frågor.

Stärka kommunens varumärke för besökare, kunder, medarbetare och företag.

Uppmuntra det lokala näringslivet till att svara på kommunens upphandlingar.

Vara tydlig och transparent.

Verka för en väginfrastruktur som matchar företagens behov.

Verka för att kollektivtrafiken matchar företagens behov.

Utveckla digitala tjänster för näringslivet.

Utveckla mötesplatser för nätverkande och samarbeten.

Visa merVisa mindre